Kontaktobjekt
Publicerad 2020-06-25
Uppdaterad 2022-05-03 08:01

Adress: Assar Janssons väg 4, Saladamm, 733 91 Sala

Telefon: 0224-74 83 92

E-post: susanne.karlsson3@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Åby förskola ligger i Saladamm, en knapp mil norr om Sala. Förskolan har en syskonavdelning och ligger i anslutning till Åby skola.

Välkommen till Åby förskola

Åby förskola  består av avdelningen Myrstacken med barn i åldrarna 1–6 år. Förskolan sitter ihop med skolan och ligger i Saladamm. 

Det är viktigt för mig och mina medarbetare att barn och vårdnadshavare har ett förtroende för oss och känner tillit. Alla barn ska känna trygghet hos oss och känna att de är välkomna och har roligt.

På Åby förskola/skola finns ett aktivt föräldraråd, där du som vårdnadshavare kan vara med och påverka och bidra med din kompetens tillsammans med vår pedagogiska kompetens. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer eller för ett besök.

Hur vi arbetar

Myrstacken erbjuder en miljö som stimulerar till lek, utforskning och kreativitet där barnen får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barnen bemöts med förståelse och respekt och uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter likväl som att ta ansvar för egna handlingar.

Verksamheten styrs av skollagen och förskolans Läroplan (Lpfö 98/18). Detta innebär bland annat att vi jobbar med ämnen som språk, matematik, teknik och motorik. Vi presenterar dessa ämnen för barnen genom pedagogiska grupper men även genom lek. Leken är den viktigaste metoden för lärande och det ska ske under lustfyllda omständigheter.

Barnens läroprocess dokumenteras genom kamera, både bilder och videor. Dokumentationerna publiceras på it-plattformen SchoolSoft. Vi använder verksamhetsloggen till att kontinuerligt göra uppdateringar från förskolans vardag, samt att delge vårdnadshavare relevant information. På Myrstacken arbetar vi för att sätta in glädjen i lärandet och bygga en trygg grund för barn, föräldrar och pedagoger.

Vi har en gemensam värdegrund som präglar vår verksamhet. Vi har även arbetat fram en likabehandlingsplan där vi bland annat har som mål att ge barn och föräldrar större delaktighet/insyn i verksamheten. Vi jobbar även mot kränkande behandling, det arbete sker både förebyggande och aktivt.

Vi vistas utomhus dagligen. Barnen aktiveras och stimuleras utifrån de individuella behoven. En gång i veckan utforskar vi miljön utanför förskolan/skolans område. Vi vistas då i den närliggande skogen eller besöker naturbruksgymnasiet i närheten. Vi har rörelse- och sånglekar för alla barnen varje vecka.

Praktisk information

Hämtning och lämning

För att undvika eventuella missförstånd, var vänlig meddela om någon annan än förälder hämtar barnet. Vid försening, mer än 15 minuter, ring gärna och meddela förskolan.

Sjukdom

Allmäntillståndet är det viktigaste när ditt barn är eller har varit sjukt. Barnet ska orka vara med på förskolan på alla olika aktiviteter. Vid somliga sjukdomar finns riktlinjer för hemmavarandets längd. Meddela förskolan när ditt barn är sjukt, samt när ni tänkt återkomma, fyll även i frånvaro på Schoolsoft.

Ledighet

Meddela förskolan om barnet ska vara ledigt, samt fyll i frånvaro på Schoolsoft. Blir det ändring samma dag vill vi att ni ringer till förskolan och meddelar detta.

Kläder

Barnet behöver ha kläder anpassade till alla väderlekar. Det ska finnas extrakläder på förskolan samt ytterkläder efter årstid. Kläderna ska vara märkta. Om barnet använder blöjor så tas dessa med hemifrån.

Försäkringar

Alla barn är försäkrade under resan till och från, samt under vistelsen i, förskolan och fritids.

Samverkan

Vi samarbetar med fritids på morgnar och kvällar, detta innebär att det kan vara både personal från förskolan och fritids innan kl 07:00 och efter kl 16:30.

Måltider

  • Frukost intas i matsalen klockan 07:30.
  • Lunchen äter de yngre barnen på Myrstacken kl. 11:00 och de äldre i matsalen kl. 11:20.
  • Mellanmål intas i matsalen kl. 14:15.

Våra traditioner

Sommarfest

I juni varje år har vi en sommarfest då föräldrarna är välkomna hit. Stående inslag är att vi har picknick tillsammans och att barnen har en uppvisning, men även andra aktiviteter förekommer. 

Maskerad

I oktober månad har vi maskerad på Myrstacken. Barnen kommer utklädda, får visa upp sig och sedan har vi lite disco.  

Lucia

På eller i samband med Lucia håller vi ett luciafirande på Myrstacken. Vi går då i ett luciatåg och framför sedan några sånger för föräldrarna. Sedan avslutar vi med att fika.