StartFårbete längs gröna gången
Nyhet
Publicerad 2024-06-04
Uppdaterad 2024-06-04 10:32
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Nu betar får återigen i hagarna längs gröna gången för att hjälpa till med att hålla skogen öppen och bidra till en ökad biologisk mångfald.

Ifall ni har frågor om fårbetet och beteshagarna vid Gröna Gången är ni välkomna att kontakta kommunekologerna på naturvard@sala.se eller via kontaktcenter på 0224-74 70 00.

Vid akuta frågor som skadade eller förrymda djur ring 0224-74 73 87 eller kontaktcenter 0224-74 70 00

Kontakt

Vid akuta frågor som skadade eller förrymda djur
0224-74 73 87, 0224-74 70 00
Frågor om fårbetet och beteshagarna vid Gröna Gången
0224-74 70 00 naturvard@sala.se