StartSynpunkter och klagomålLämna synpunkter på skolverksamheten - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-07-06
Uppdaterad 2024-02-22 09:44

Anmälan

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning i kommunen där klagomålet hör hemma. I förskolan och skolan handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Om det inte löser problemen, eller om den kontakten upplevs som för känslig, är nästa instans att vända sig till rektor.

 

Om tjänsten

Syftet är att få underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet, samt att ge medborgarna större möjligheter att påverka. Ibland kan det också handla om att tydligt förklara vårt uppdrag och gränserna för detta och uppmärksamma politiker på sådant där det finns ett opinionstryck på förändringar.

Genom tydliga rutiner för klagomålshantering får beslutande politiker ett underlag för tyngd och frekvens av frågor som engagerar medborgarna.
Medborgarna får också en säkerställd process med vissa garantier för hur klagomål och förbättringsförslag hanteras. Den som lämnat ett skriftligt klagomål skall få svar inom tio dagar.

Villkor

Samtliga medborgare i Sala kommun.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se

Relaterade länkar