StartSjälvserviceÖnskemål om skola, förskoleklass - Anmälan
Självservice
Publicerad 2022-10-06
Uppdaterad 2023-12-19 15:56

Krav för e-tjänst:

  • BankID

Båda vårdnadshavarna ska skriva under/signera ansökan. I e-tjänsten gör en vårdnadshavare anmälan och notifiering går sedan till den andra vårdnadshavaren med länk till ärendet. När båda signerat ärendet skickas anmälan in och ni får en notifiering. Du kan även följa ditt ärende på Mina sidor. Om ärendets status inte ändras till inskickad eller under behandling kontakta handläggare.

 

Om tjänsten

Information om förskoleklassen

Förskoleklass är obligatorisk. Det betyder att skolplikt gäller för barn från höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten omfattar cirka fem timmar per dag och följer skolans läsårstider.

Information om förskoleklassen skickas hem i slutet av året till vårdnadshavare vars barn kommer att fylla sex år nästkommande år. Barn som bor på landsbygden erhåller information om den planerade placering som gjorts utifrån organisationen av skolskjutsar. Vårdnadshavare i tätorten uppmanas att lämna önskemål om skola, eftersom fler skolor kan vara aktuella. Alla vårdnadshavare har dock möjlighet att lämna önskemål om skolplacering.

Önskemål om placering ska ha lämnats senast 31 januari. När anmälningstiden gått ut placeras alla barn. Har inget önskemål inkommit placeras barnet på planerad skola (gäller landsbygden) eller på en skola inom 2 km från hemmet (gäller tätorten). Skolplacering görs enligt skolnämndens beslutade prioriteringsordning. Beslut om skolplacering skickas till vårdnadshavare i februari. Sent inkomna önskemål eller ansökningar placeras i maj och i vecka 31.

Om ni anser att ert barns skolgång bör utformas på annat sätt, läs mer på sidan “Skolstart vid särskilda förhållanden”.

Önskemål om skolplacering

Önskemål om skolplacering lämnas i vår e-tjänst på denna sida, eller på den blankett som finns att ladda ner, se ovan. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna signera/skriva under anmälan. Här kan man även ansöka om fritids i samband med start i förskoleklass.

Barn ej folkbokförda i Sala

I e-tjänsten finns även möjlighet för vårdnadshavare till barn folkbokfört i annan kommun att ansöka om plats i förskoleklass i Sala kommun. Om ni ska flytta till Sala och flytt kan styrkas, eller det finns särskilda skäl till skolplacering i Sala beaktas detta och ert barn kan tas med i den allmänna placeringen till hösten. I övrigt erbjuds placering i mån av plats.Saknar ni möjlighet att ansöka i e-tjänsten kan ni i stället använda denna blankett: Ansökan om förskoleklass, fbf annan kommun.

Familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade i Sala kommun har särskilda skäl för placering i skola i Sala oavsett om de är folkbokförda i Sala kommun eller inte. Placerande socialtjänst ansöker om skola och använder denna blankett: Ansökan om förskoleklass, socialtjänst

Prioritering vid skolplacering

Kommunen är enligt Skollagen skyldig att så långt som möjligt uppfylla vårdnadshavarnas önskemål, så länge detta inte går ut över “en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet när hemmet". Skulle en placering "medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen" har kommunen också rätt att placera barnet på en annan enhet än vårdnadshavarna önskar.

Utifrån ekonomiska och organisatoriska förutsättningar, t ex lokaler och skolskjutsplanering, görs en planering av verksamheten. Skolchefen fastställer hur många barn de olika skolorna har möjlighet att ta emot i sin förskoleklass kommande läsår. Det kan således finnas fler sökande till en skola än det finns platser. I så fall måste ett urval göras och skolnämnden har fastställt en prioriteringsordning som ska följas när det händer.

Villkor

Tjänsten vänder sig till vårdnadshavare som har barn som fyller sex år under året och ska börja förskoleklass till hösten i Sala kommun.

För att använda e-tjänsten krävs att vårdnadshavare har bankID. I annat fall används blankett.

E-tjänsten är öppen för anmälan till och med 31 januari. Därefter kommer placering i förskoleklass att göras.

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se