StartSjälvserviceVistelsetid/allmän förskola - Anmälan
Självservice
Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2023-06-30 11:16
 

Om tjänsten

Här anmäler du om ditt barn kommer att följa schemat för allmän förskola, eller gå upp i tid efter att ha gått allmän förskola. Det gäller för barn i förskola/pedagogisk omsorg från 3 års ålder.

Ovan finns länk till e-tjänst och blankett. Vid användning av blankett laddar du själv ner, skriver ut, fyller i och skickar den till:

Skolkontoret
SALA KOMMUN
Box 304
733 25 SALA

Du kan även få blanketten på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora Torget. Där kan du också lämna in ifyllda blanketter.

Villkor

Allmän förskola

Från hösten det år barnet fyller 3 år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola omfattar 525 timmar/år och bedrivs på skolans läsårstider. Det betyder att barnet går 15 timmar/vecka, men är ledigt när det är skollov. Allmän förskola är avgiftsfri och bedrivs inom den ordinarie verksamheten på förskolan eller den pedagogiska omsorgen. Barn som går allmän förskola följer det schema som förskolan anvisar.

Anmälan om allmän förskola

Om ett barn ska gå allmän förskola ska detta anmälas till Barn och utbildning för att debitering av avgift inte ska utgå. Ändring sker tidigast nästkommande månad. Går barnet senare upp i tid måste det också anmälas. Om det framkommit att ett barn gått mer tid än allmän förskola utan att detta meddelats kan avgift komma att debiteras i efterhand.

Vistelsetid för yngre barn

Barn som är under 3 år och enbart går 15 timmar betalar ordinarie avgift då de inte omfattas av den allmänna förskolan än. Barn- och utbildning ska inte informeras om vistelsetiden, då den inte påverkar avgiften.

Förskola på loven

Om ditt barn går allmän förskola och du behöver tillsyn på ett skollov, meddelar du det till barn- och utbildning och till förskolan. Avgift kommer då att utgå för hela den aktuella månaden. Meddela detta i tid, så underlättar det för förskolans planering, och för faktureringen.

Om schema och vistelsetid

Vistelsetiden och barnets schema på förskolan styrs av behov. Det handlar om barnets behov av tillsyn när föräldrar arbetar eller studerar, men det kan även finnas andra omständigheter både för familjen och för barnet som gör att barnet behöver mer tid på förskolan. Förskolan kan begära in schema som styrker behovet. Om det finns behov av mer tid på förskolan fattar rektor beslut om detta i samråd med föräldrarna.

Vid föräldraledighet för annat barn och vid arbetslöshet har barnet rätt till 15 timmar i veckan på förskolan. I första hand följer barnen som går 15 timmar samma tider som allmän förskola, men de har även rätt till förskola på skolloven.

 

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se