StartSjälvserviceVistelsetid/allmän förskola - Anmälan
Självservice
Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2024-03-20 09:20
 

Om tjänsten

Här anmäler du om ditt barn kommer att följa schemat för allmän förskola, eller gå upp i tid efter att ha gått allmän förskola. Det gäller för barn i förskola/pedagogisk omsorg från 3 års ålder.

Ovan finns länk till e-tjänst och blankett. Vid användning av blankett laddar du själv ner, skriver ut, fyller i och skickar den till den adress som står på blanketten.

Du kan även få blanketten på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora Torget. Där kan du också lämna in ifyllda blanketter.

Villkor

Allmän förskola

Från augusti det år barnet fyller 3 år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola omfattar 525 timmar/år och är avgiftsfri. Verksamheten bedrivs inom ordinarie förskola kl 9.00-12.00 och följer skolans läsårstider. Det betyder att barn som går allmän förskola följer dessa tider och är lediga när det är skollov.

Anmälan om allmän förskola

Vårdnadshavare som önskar att deras barn ska byta till allmän, avgiftsfri förskola anmäler detta i denna e-tjänst. Det behöver göras i god tid för att ingen avgift ska utgå. Det är möjligt att byta till allmän förskola mellan den 1 augusti och den 30 april.

Om barnet inte längre ska följa allmän förskola, ska detta anmälas snarast. Även detta görs i denna e-tjänst. Kommer det till kommunens kännedom att barnet gått mer tid än allmän förskola, utan att betala avgift, kan den faktureras i efterskott.

Vistelsetid på förskolan

Vistelsetid och barnets schema på förskolan styrs av behov. Det handlar om barnets behov av tillsyn när föräldrar arbetar eller studerar, men det kan även finnas andra omständigheter både för familjen och för barnet som gör att barnet behöver mer tid på förskolan. Förskolan kan begära in schema som styrker behovet. Om det finns behov av mer tid på förskolan fattar rektor beslut om detta i samråd med föräldrarna. Oavsett hur mycket tid barnet är på förskolan betalas samma avgift

Föräldraledighet, arbetssökande, sjukersättning

Barn till föräldrar som är arbetssökande, eller föräldralediga för vård av annat barn, har enligt skollagen rätt till 15 timmar i veckan i förskola. I första hand följer barnen som går 15 timmar samma tider som allmän förskola, men de har även rätt till förskola på skolloven. Om särskilda omständigheter föreligger kan rektor besluta om annat schema.

Arbetssökande förälder, som deltar i arbetsmarknadsinsatser, lägger schema på samma sätt som arbetande och studerande.

Förälder med sjukersättning och graviditetspenning har rätt till förskola på samma sätt som arbetssökande och föräldralediga.

Avgiften beräknas utifrån inkomsten

Oavsett hur mycket tid barnet är på förskolan betalas samma avgift. Man betalar för platsen och inte för tiden och avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst före skatt. Det är viktigt att hålla inkomstuppgiften uppdaterad så att det blir rätt avgift.

Länk till anmälan av inkomst: Inkomstuppgift, barnomsorg - Anmälan

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Skolkansliet
0224-74 70 00 (växel) skolkontoret@sala.se