StartFörskola - Byte
Självservice
Publicerad 2021-11-10
Uppdaterad 2024-03-01 08:25
 

Om tjänsten

Här kan du ansöka om byte av förskola inom Sala kommun.

Vi ser gärna att ansökan sker digitalt där du loggar in med BankID på vår e-tjänst. Då båda vårdnadshavarna måste skriva under ansökan kommer du att behöva ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren, som sedan får ett meddelande att gå in och signera ansökan med sitt BankID. Först när båda vårdnadshavarna signerat ansökan skickas den in till Sala kommun och du får en notifiering om att ärendet är inskickat.

På www.sala.se/minasidor kan ni se statusen för alla era ärenden.

Har du av någon anledning inte möjlighet att ansöka digitalt, finns här även en blankett att skriva ut och fylla i. Blanketten finns också att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala, vid Stora Torget. Där kan du även lämna in ifyllda blanketter.

Villkor

Barn som redan har plats i förskola i Sala kommun har möjlighet att ansöka om byte till annan förskola i kommunen. Byte medges i mån av plats.

Önskas byte till en fristående verksamhet anmäls detta direkt till den fristående verksamheten.

Lämna in ansökan senast 15 april

Byten av förskola sker i mån av plats, i augusti. Önskemål om byte av kommunal förskola eller förskola ansluten till den kommunala antagningen ska inkomma till Skolkontoret senast den 15 april och behandlas innan ordinarie höstplaceringar i slutet av samma månad.

Ansökningar som inkommit efter den 30 april behandlas i samband med byten nästa år.

Om särskilda skäl finns kan byten medges under läsåret. Avstånd till förskolor anses vanligen inte som ett särskilt skäl.

Det är önskvärt om dialog skett med rektor på nuvarande förskola innan anmälan om byte lämnas in.

Direktplacering

Vid byte av förskola sker direktplacering. Det betyder att platsen på den gamla förskola avslutar när barnet börjar på den nya. Det gäller både kommunala och fristående förskolor.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Skolkansliet
0224-74 70 00 (växel) skolkontoret@sala.se