StartDelad faktura/annan fakturamottagare - Anmälan
Självservice
Publicerad 2020-05-25
Uppdaterad 2023-06-30 11:05
 

Om tjänsten

Här anmäls delad faktura eller avvikande fakturamottagare för avgift för förskola/fritidshem. Finns flera barn görs en anmälan för varje barn som det gäller.

I dagsläget finns ännu ingen e-tjänst för att lämna dessa uppgifter utan du behöver göra detta på vår blankett. Här ovan finns länk till blanketten. Du laddar själv ner, skriver ut, fyller i och skickar till:

Skolkontoret
Box 304
733 25 SALA

Du kan även få blanketten på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora Torget. Där kan du också lämna in ifylld blankett.

Villkor

Faktura på avgift för förskola/fritidshem skickas till vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet om annat inte anmälts. Önskas annan fakturamottagare eller delad faktura anmäls detta i denna tjänst.

Vid delad faktura beräknas avgiften på respektive hushålls inkomst. Inkomsttaket sänks till hälften, vilket gör att avgiften aldrig blir högre än halv maxtaxa. För att rätt avgift ska faktureras är det viktigt att hushållens inkomstuppgifter stämmer. Sammanboendes inkomst räknas som vanligt med i hushållets inkomst, även om denne inte är vårdnadshavare.

Lämna inkomstuppgift här.