StartFakturamottagare, barnomsorg - Anmälan
Självservice
Publicerad 2020-05-25
Uppdaterad 2024-02-21 10:54
 

Om tjänsten

I denna tjänst anmäler ni sådant som påverkar vem som ska ha faktura. Ändringen görs på nästkommande faktura eller framtida utifrån datum som ni anger. Det finns e-tjänst och blankett för anmälan. Båda vårdnadshavarna måste signera/skriva under.

Om det framgår av folkbokföringen att vårdnadshavare till ett barn på förskola eller fritidshem separerar fakturas båda vårdnadshavarna för platsen om inget annat framkommer. Ni kommer att uppmanas att använda denna tjänst för att meddela oss om era nya förhållanden.

Ni kan anmäla:

1. Växelvis boende där båda vårdnadshavarna nyttjar platsen

Om båda vårdnadshavarna nyttjar platsen ska båda betala avgift. Här anmäler ni förändringar, t ex vid separation eller andra ändrade förhållanden.

2. Växelvis boende och enbart en av vårdnadshavarna nyttjar platsen

Ni anger vilken av vårdnadshavarna som nyttjar platsen så att faktura går till denne. Här anmäler ni förändringar, till exempel vid separation eller andra omständigheter som gör att den andra vårdnadshavaren inte längre kommer att använda platsen. Det kan till exempel handla om en fritidsplats som bara används när eleven är hos den ene vårdnadshavaren.

3. Boende hos en av vårdnadshavarna som då ensam nyttjar platsen

Ni anger vilken av vårdnadshavarna som nyttjar platsen så att faktura går till denna.

4. Byte/anmälan vem vi ska skicka faktura till, när vårdnadshavare bor tillsammans

När ett barn placeras på förskola eller fritidshem läggs kontraktet på avgiften på en av vårdnadshavarna som barnet bor med. Vill ni att vi i fortsättningen ska skicka faktura till den andra vårdnadshavaren kan ni anmäla det här.

Villkor

Faktura för barnomsorgsavgifterna skickas till vårdnadshavare som nyttjar plasten. Den som nyttjar platsen är kontraktsinnehavare och ska betala avgiften. Om barnet har växelvis boende och platsen nyttjas av båda vårdnadshavarna, är båda kontraktsinnehavare och det skicks en faktura till respektive hushåll. Vid familjehemsplacering, eller liknande, går faktura till familjehemmet eller hushållet där barnet bor.

Kommunen fakturerar inte mer än maxtaxa för en plats. Det betyder att när det finns två kontraktsinnehavare blir det som mest halv maxtaxa för respektive hushåll. Läs mer om avgifter och lämna inkomstuppgift på Inkomstuppgift, barnomsorg - Anmälan

Från och med 2024 kommer Sala kommun att börja fakturera båda vårdnadshavarna för platsen vi växelvis boende. Genomförandet kommer att ske vid nyplaceringar och när det kommer till handläggares kännedom om att föräldrar har separerat, genom avisering från Skatteverket om folkbokföringsändring. När barnets föräldrar separerar blir båda vårdnadshavarna kontraktsinnehavare och faktura skickas till respektive hushåll. Om det är så att bara en av vårdnadshavarna nyttjar platsen och därmed ska betala avgiften själv, måste detta meddelas barnomsorgshandläggare. Det görs i denna tjänst.

Det finns även möjlighet för vårdnadshavare att anmäla fakturamottagare enligt de nya reglerna.

 

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se