StartFritidshem - Uppsägning
Självservice
Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2024-02-26 13:48
 

Om tjänsten

Här kan du säga upp ditt barns plats på fritids. Ovan finns länk till e-tjänst och blankett. Vid användning av blankett laddar du själv ner, skriver ut, fyller i och skickar den till den adress som står på blanketten. Du kan även få blanketten på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora Torget. Där kan du också lämna in ifylld blankett.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för plats på fritidshem är 30 dagar och man betalar för och kan använda platsen under uppsägningstiden. Tiden räknas från det datum då uppsägningen kom in.

Arbetssökande och föräldralediga

Arbetssökande och föräldralediga har inte rätt till fritidshem. Om en förälder blir arbetslös eller föräldraledig måste platsen sägas upp. Eleven har rätt att ha kvar platsen i 30 dagar. Faktura som redan har skickats ut ska betalas.

Uppsägning vid växelvis boende

Om eleven har växelvis boende och den ena vårdnadshavaren inte längre ska nyttja platsen, men eleven ska fortfarande ha fritidsplatsen kvar för den andra vårdnadshavaren, ska den inte sägas upp utan ni anmäler detta i tjänsten Fakturamottagare, barnomsorg - anmälan.

Ny placering

Är det mindre än tre månader mellan två placeringar betalas avgift för tiden däremellan, om avbrottet inte berodde på att barnet inte hade rätt till placering. Det innebär att avgift tas ut i efterskott för den tid som gått mellan placeringarna.

Avslut av plats på fritidshem

Elever som slutar årskurs 6 har inte längre rätt till fritids. Platsen kan användas till 30 juni och avslutas därefter. Ingen uppsägning behöver lämnas in.

Tjänsten är reglerad av kommunen

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Skolkansliet
0224-74 70 00 (växel) skolkontoret@sala.se