StartUppleva och göraKulturAnnons på infartstavlor - Beställning
Självservice
Publicerad 2019-11-12
Uppdaterad 2022-08-16 08:59
 

Om tjänsten

Med denna tjänst kan du beställa en annons som sedan visas på Sala kommuns infartstavlor. Sala kommun har fyra elektroniska infartstavlor som är uppställda utefter Salas större infartsvägar från Avesta, Uppsala, Enköping och Västerås. Infartstavlorna gör det möjligt för företag, förening och kommun att boka plats för att visa budskap på skyltarna. Det kan till exempel vara information om evenemang och aktiviteter som sker i kommunen.

Tänk på att: hanteringen av din beställning kan i vissa fall ta några dagar. Gör gärna din beställning i god tid innan önskat publiceringsdatum (minimum tre arbetsdagar i förväg) för att vara säker på att få din annons publicerad i rätt tid.
Observera: personal på Sala kommun skickar in beställning via intern e-tjänst (se Sala kommuns intranät). 

Villkor

Allmänna villkor

  • Annonseringen är avsedd för förening, företag och kommun. Annonser, meddelanden eller anslag ska avse större evenemang, tävlingar och händelser av allmänt eller publikt intresse (när det gäller tävlingar avses svenska mästerskap, stora rikstävlingar och elitidrott).
  • Meddelanden och anslag får inte innehålla personliga, politiska eller religiösa budskap eller uppmana till lagbrott.
  • Sala kommun förbehåller sig rätten att avgöra om budskap lämpar sig för publicering eller inte.
  • Sala kommun ansvarar för prioriteringar vid tillfällen då efterfrågan överstiger tillgängligt utrymme och prioriterar de budskap som har ett brett publikintresse och ger Sala bäst marknadsföring.

Regler för annonstexter 

  • Korta budskap. Max 24 tecken per rad inklusive blanksteg (Trafikverket).
  • Telefonnummer och webbadresser får inte förekomma (Trafikverket). 
  • Exponeringstiden är 14 dagar. Budskap visas i 1 minut innan de skiftas och vi publicerar högst 10 samtidiga budskap i samma slinga vilket innebär minst 6 minuters sammanlagd exponeringstid per timme.
Max antal tecken per rad: 24 inklusive blanksteg
Max antal tecken per rad: 24 inklusive blanksteg

Avgifter

Företag betalar 900 kr exklusive moms per annons. Föreningar, kyrkor och samfund betalar 600 kr exklusive moms per annons. OBS! Avgiften gäller endast för en exponeringsperiod på 14 dagar.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se