StartAffischering på anslagstavlor - Beställning
Självservice
Publicerad 2017-08-21
Uppdaterad 2024-05-02 13:54

Inlämning av affischmaterial sker efter kontakt och överenskommelse med kommunens entreprenör Per Lindberg.

 

Om tjänsten

Kommunen äger nio offentliga anslagstavlor placerade i centrala Sala som är avsedda för affischering av publika arrangemang och evenemang.

Uppsättning och nedtagning av affischer sköts på entreprenad. För det tekniska underhållet svarar kommunens tekniska kontor.

Materialet får inte vara kränkande eller anstötligt.

Tavlornas placering

  • Bronäsgatan
  • Berggatan
  • Skugganvägen
  • Dammgatan
  • Fiskartorget
  • Silvervallen
  • Ringgatan/Kungsängsgatan
  • Gillegatan
  • Gruvvägen

Villkor

Föreningar och enskilda arrangörer av publika evenemang. Även företag kan nyttja tjänsten när det avser publika evenemang. Kommersiell reklam för restauranger, butiker, produkter eller motsvarande är däremot ej tillåten.

Avgifter

150 kr per vecka. Gäller för nio stycken tavlor.

Relaterade kategorier