StartSjälvserviceVatten och avlopp, kommunalt - Ansökan
Självservice
Publicerad 2024-03-20
Uppdaterad 2024-05-31 11:24
 

Om tjänsten

Här kan du som bygger nytt, bygger till eller bygger om fylla i och skicka in en ansökan för att ansluta din fastighet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Du som företag kan också ansöka om en tillfällig anslutning om det till exempel gäller byggvatten eller vatten till ett större evenemang. 

Det är din skyldighet som fastighetsägare att anmäla förändringar på din fastighet som berörs av VA-taxan. Detta kan vara till exempel nybyggnad, tillbyggnad, utökning av tomtyta eller ändrat antal bostadsenheter eller bruttoareor. Anmälningsplikten innefattar även attefallshus och friggebodar om kommunalt vatten ska anslutas.

  • Dricksvatten: är det vatten som är avsett för dryck, matlagning eller hygien.
  • Spillvatten: är det vatten som kommer från toaletter, bad, dusch, disk och tvätt.
  • Dagvatten: är det vatten som faller som regn eller snö på er fastighet och via stuprör och dränering leds bort från fastigheten till kommunala ledningar i gatan.

Gör du en förändring på din fastighet, bygger nytt eller förändringar på dina ledningar för vatten och avlopp, måste du lämna in en ansökan till Sala kommun. Du får inte koppla på ditt nya hus eller tillbyggnad på det kommunala vattnet och avloppet utan att först ha fått ett godkännande på din ansökan.

Bra att veta

  1. Ärendegången börjar med att en ansökan/anmälan lämnas in till Tekniska kontoret.
  2. Tekniska kontoret utreder frågan och ett svar med information och förutsättningar skickas till fastighetsägaren vanligtvis inom fyra veckor efter inkommen ansökan/anmälan. Observera att det kan ta längre tid vid speciella ärenden eller under semesterperioder. 
  3. Fastighetsägaren läser igenom informationen och återkommer om en anslutning önskas utifrån förutsättningarna.
  4. Därefter får fastighetsägaren en skiss på den planerade förbindelsepunkten. På denna skiss ritar fastighetsägaren in sin egen planerade ledningsdragning och skickar tillbaka skissen till Tekniska kontoret.
  5. Kommunen upprättar ledningarna från huvudledningen vanligtvis inom fyra veckor efter att skissen inkommit, det vill säga en servis upprättas. Observera att det kan ta längre tid under semesterperioder. 
  6. När kommunen upprättat denna servis och gett sitt godkännande kan fastighetsägaren koppla in sig på förbindelsepunkten. Observera att endast personal från Sala kommun får öppna ventilen till dricksvattnet.
  7. Efter att kommunen upprättat servisen skickas en faktura på anslutningsavgiften till fastighetsägaren och en vattenmätare installeras av Sala kommun. Om det gäller en nybyggnation ansvarar fastighetsägaren för att meddela Tekniska kontoret tid för inflyttning, eftersom det är sista tillfället då vattenmätare ska installeras.

De syns inte, men de märks när det blir stopp i avloppet, vattenläckor eller källaröversvämning. Därför är det är lätt att glömma bort vatten- och avloppsledningarna som är nergrävda på tomten. Som fastighetsägare är du dock ansvarig för att de fungerar som de ska.

I dokumentet Ta hand om ditt ledningsnät får du information om hur du sköter och underhåller ditt vatten och avlopp. Du får också veta vad du kan göra för att skydda och klimatsäkra din fastighet. Åtgärder i rätt tid och på rätt sätt ökar värdet på fastigheten och har stor betydelse i försäkringsärenden.

Självklart vill du få rent dricksvatten i kranen samtidigt som ditt avloppsvatten leds bort utan problem. Därför är det viktigt att du ser till att vatten- och avloppsledningarna på din tomt installeras på rätt sätt. Annars kan det bli både dyrt och krångligt att åtgärda i efterhand. Det är heller inte säkert att försäkringarna täcker kostnaden. 

Dokumentet Bygga nytt eller bygga om vänder sig till byggherrar som kan vara både byggföretag och privatpersoner. Den beskriver de olika stegen i byggprocessen med fokus på vatten och avlopp, som måste uppfyllas innan fastigheten får anslutas till det kommunala ledningsnätet. Du får också tips om hur du kan klimatsäkra din fastighet. 

Villkor

Alla som önskar ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp. 

Om det gäller en anslutning via en gemensamhetsanläggning är det samfällighetsföreningen som ska ansöka om att få ansluta fler fastigheter. I det fallet ska det alltså inte vara fastighetsägarens som står som sökande.

Avgifter

Ansökan om kommunalt vatten och avlopp är kostnadsfri vilket innebär att det inte tas ut någon avgift för handläggningen. Vid eventuell anslutning debiteras anslutningsavgift och en brukningsavgift enligt gällande VA- taxa.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se