StartNäringsliv och arbeteTillstånd, regler och tillsynMedelstora förbränningsanläggningar - registrera
Självservice
Publicerad 2023-06-21
Uppdaterad 2023-08-31 13:23
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Driver du eller planerar du att driva en medelstora förbränningsanläggningar där den sammanlagda installerade effekten är mellan 1 och 50 megawatt måste anläggningen registreras hos tillsynsmyndigheten enligt  förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar .

Mer information om medelstora förbränningsanläggningar hittar du hos Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Nya anläggningar omfattas av registreringsskyldigheten omedelbart. 

För anläggningar som togs i drift innan 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande.

  • från och med 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • från och med 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt högst 5 megawatt

För vissa förbränningsanläggningar finns krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid och stoft. 

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de utöver registreringen även kan omfattas av tillstånd- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken Miljöprövningsförordning (2013:251) Svensk författningssamling 2013:2013:251 t.o.m. SFS 2022:1604 - Riksdagen

Register över medelstora förbränningsanläggningar

 

Samtliga medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Sala kommun och Heby kommun i enlighet med förordningen om medelstora förbränningsanläggningar. 

EXEMPELINNEHÅLL

Verksamhetsutövare:
Var:
När anläggningen tas i drift:
Anläggningseffekt:
Verkningsgrad:%
Reningsutrustning: 
Förväntad årlig användning: 
Bränsletyp: 

 

Verksamhetsutövare: Setra Trävaror AB
Var: Claes Wikströmsväg 3, 744 32 Heby, Västerlövsta prästgård 1:29
6646549.088- 602915.559
När anläggningen tas i drift: 1997
Anläggningseffekt: 15 MW
Verkningsgrad: 83%
Reningsutrustning: Föravskiljare (Multicyklon), Elfilter
Förväntad årlig användning: 8400 drifttimmar/år
Bränsletyp: 99% Biomassa, 1% Dieselbrännolja

 

 

Relaterade länkar