StartFöreningsledarstipendium - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-08-31
Uppdaterad 2022-10-19 15:24
 

Om tjänsten

Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänt ideell ledarinsats inom föreningslivet i Sala" och delas lika mellan stipendiaten och den förening där ledaren är verksam.

Stipendiesumman är 32 000 kronor.

Ansök senast 1 oktober varje år. Vid användning av blankett skickas den till: Kultur och fritid, Box 304, 733 25 Sala kommun eller via kulturfritid@sala.se.

Villkor

  1. Stipendiet kan sökas av förening eller annan samt föreslås av kultur- och fritidsnämndens ledamöter fram till nomineringstidens slut. 

  2. Stipendiet kan även föreslås av ledamot eller ersättare i kultur- och fritidsnämnden fram till beslut. 

2021-års stipendiat

På Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-11-10 beslutades att dela ut 2021-års föreningsledarstipendium till Sanna Lundqvist, SORF Voltige

Motivering

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreningsledarstipendiet för 2021 tilldelas Sanna Lundqvist, SORF Voltige, för hennes mångåriga engagemang. Sanna har under 21 år varit ideell föreningsledare och lagt ner tid, hjärta och själ i föreningen. SORF Voltige är en av Sveriges bredaste Voltige-klubbar med över 50 aktiva voltigörer. Hennes engagemang och driv för sporten och föreningen är lika stort nu som det var när hon började som 15-åring.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se