StartAlla stipendier - kultur och fritidFöreningsledarstipendium - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-08-31
Uppdaterad 2023-03-10 08:22
 

Om tjänsten

Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänt ideell ledarinsats inom föreningslivet i Sala" och delas lika mellan stipendiaten och den förening där ledaren är verksam.

Stipendiesumman är 32 000 kronor.

Ansök senast 1 oktober varje år. Vid användning av blankett skickas den till: Kultur och fritid, Box 304, 733 25 Sala kommun eller via kulturfritid@sala.se.

Villkor

  1. Stipendiet kan sökas av förening eller annan samt föreslås av kultur- och fritidsnämndens ledamöter fram till nomineringstidens slut. 

  2. Stipendiet kan även föreslås av ledamot eller ersättare i kultur- och fritidsnämnden fram till beslut. 

2022-års stipendiat

På Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-11-10 beslutades att dela ut 2022-års föreningsledarstipendium till Hans Falk, PRO-Ranstaorten och  Sala FF.

Motivering

Stipendiet tilldelas Hans Falk för sitt mångåriga engagemang i föreningslivet. Hans är aktiv i många föreningar och en eldsjäl som visar att gammal är äldst. Han är en förgrundsfigur inom föreningslivet och många föreningar i Sala kommun har fått ta dela av hans tid och drivkraft. Vi känner alla till hans outtröttliga engagemang i Julcupen. Nu är han ordförande i PRO-Ranstaorten och ledamot i Sala FF. Hans aktiva tid i föreningslivet närmar sig 65 år.
 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se