StartUppleva och göraFöreningar, föreningslivFöreningsledarstipendium - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-08-31
Uppdaterad 2024-01-05 08:32
 

Om tjänsten

Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänt ideell ledarinsats inom föreningslivet i Sala" och delas lika mellan stipendiaten och den förening där ledaren är verksam.

Stipendiesumman är 32 000 kronor.

Ansök senast 1 oktober varje år. Vid användning av blankett skickas den till: Kultur och fritid, Box 304, 733 25 Sala kommun eller via kulturfritid@sala.se.

Villkor

  1. Stipendiet kan sökas av förening eller annan samt föreslås av kultur- och fritidsnämndens ledamöter fram till nomineringstidens slut. 

  2. Stipendiet kan även föreslås av ledamot eller ersättare i kultur- och fritidsnämnden fram till beslut. 

2023-års stipendiat

På Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-11-16 beslutades att dela ut 2023-års föreningsledarstipendium till Jessica Nordström, Sala Simsällskap (Sala SS).

Motivering

Jessica har under många år varit engagerad som ledare och ledamot och axlade ordförandeposten 2022, efter att ha varit kassör i föreningen sedan 2019. Jessica arbetar aktivt med att få unga att våga ta steget att bli ungdomsledare, att få en vi-känsla i föreningen och öka förståelsen för vad det innebär att vara med i en förening.

Stipendiet delad ut söndag 3 december kl. 13.00 på torget i Sala.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se