StartFörtroendevald, ersättning - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-12-20
Uppdaterad 2022-07-14 12:21

För dig som ej är anställd i Sala kommun görs ett skatteavdrag med 30 % om du ej meddelat annat.

 

Om tjänsten

Denna blankett används som underlag för utbetalning av ersättning vid förtroendeuppdrag. Blanketten är endast ämnad för förtroendeuppdrag som utförts under en kalenderdag.

Villkor

Förtroendevald i Sala kommun.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.