Självservice
Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2023-06-30 11:07
 

Om tjänsten

Här kan du säga upp ditt barns plats på fritids. Ovan finns länk till e-tjänst och blankett. Vid användning av blankett laddar du själv ner, skriver ut, fyller i och skickar den till:

Skolkontoret
Sala kommun
Box 304
733 25 SALA

Du kan även få blanketten på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora Torget. Där kan du också lämna in ifylld blankett.

Uppsägningstiden för plats på fritidshem är 1 månad eller 30 dagar. Tiden räknas från det datum då uppsägningen inkom. Under uppsägningstiden betalas avgift som vanligt.

Återtar man en uppsagd fritidsplats inom tre månader räknas det som om platsen aldrig sagt upp - vilket innebär att avgift tas ut i efterskott för den tid som gått. Undantag från detta kan göras om särskilda skäl föreligger.

När eleven slutar årskurs 6

Elever som slutar årskurs 6 har inte längre rätt till fritids. Platsen avslutas då och ingen uppsägning behöver lämnas in.

Tjänsten är reglerad av kommunen

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se