StartSjälvserviceGod man, förvaltare, förmyndare - Ansökan och anmälan
Självservice

God man, förvaltare, förmyndare - Ansökan och anmälan

Publicerad 2019-09-06
Uppdaterad 2021-03-15 08:44

Om tjänsten

Sedan 1 september 2019 har överförmyndarförvaltningen i Västerås stad tagit över all handläggning och service av Sala kommuns överförmyndarverksamhet. 

Syftet med förändringen är primärt att stärka rättssäkerheten, kontinuiteten och även kostnadseffekten gällande de uppgifter som enligt lag ankommer på förtroendevald överförmyndare i Sala kommun.

Samarbetsavtalet innebär att all kontakt med överförmyndaren sker med Västerås stads överförmyndare.

Tjänsten är reglerad i lag