StartÖverförmyndarförvaltningen, Västerås stad
Kontakt (övrigt)
Publicerad 2019-09-05
Uppdaterad 2023-01-12 09:12

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Sedan den 1 september 2019 har överförmyndarförvaltningen i Västerås stad tagit över all handläggning och service av Sala kommuns överförmyndarverksamhet.

Besöksadress: Port-Anders gata 3, 722 12 Västerås

Kontakt: Överförmyndarförvaltningen, Västerås stad
Kontaktadress: Överförmyndarnämnden Västerås Stad, 721 87 Västerås
Telefon: 021- 39 27 25
E-post: overformyndaren@vasteras.se

Överförmyndarhandläggning

Från och med 1 september 2019 har överförmyndarförvaltningen i Västerås stad tagit över all handläggning och service av Sala kommuns överförmyndarverksamhet.

Sala kommun har ingått ett samarbete med Västerås stad vilket medför att Västerås stad hädanefter kommer att ansvara för överförmynderiverksamheten i sin helhet.

Syftet med förändringen är primärt att stärka rättssäkerheten, kontinuiteten och även kostnadseffekten gällande de uppgifter som enligt lag ankommer på förtroendevald överförmyndare i Sala kommun.

Kontaktuppgifter till överförmyndarnämnd och förvaltning i Västerås stad

Telefon
Överförmyndarnämnden i Västerås har telefontid för ställföreträdare vardagar kl. 10.00–12.00 på telefon 021-39 27 25. Det finns även möjlighet att lämna meddelande för att bli uppringd (senast inom tre dagar).

Expedition
Handlingar kan lämnas in till expeditionen på Port-Anders gata 3 i Västerås vardagar kl. 10.00–12.00. Observera att möte med handläggare måste bokas i förväg.