StartEva Stenberg (S), Överförmyndare, förtroendevald
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-12
Uppdaterad 2023-01-12 14:33

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: eva.stenberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA