StartSjälvserviceFritidshem - Ansökan
Självservice
Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2023-08-10 09:25
 

Om tjänsten

Här kan du ansöka om plats på fritidshem i Sala kommun.

Vi ser gärna att ansökan sker digitalt där du loggar in med BankID på vår e-tjänst. Då båda vårdnadshavarna måste göra ansökan kommer du att behöva ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren, som sedan får ett meddelande att gå in och signera ansökan med sitt BankId.

OBS!

Vårdnadshavare ska endast fylla i en ansökan gemensamt per barn enligt tillvägagångssättet nedan:

  1. En vårdnadshavare signerar via BankID och påbörjar ansökan.
  2. När ansökan är färdigifylld skickas en länk med begäran om signering till den andra vårdnadshavaren. Först när denne har signerat via BankID skickas ansökan in till kommunen.

När en handläggare har tagit emot och tittat på er ansökan så tilldelas den statusen "Placerad" varpå en notifikation om statusuppdateringen skickas till vårdnadshavare per SMS eller e-post. Om ni inte får en sådan notifikation inom 2 arbetsdagar så kontakta handläggare per e-post (barnomsorg@sala.se) eller telefon (0224 - 74 80 10).

På www.sala.se/minasidor kan ni se statusen för alla era ärenden.

Har du av någon anledning inte möjlighet att ansöka digitalt, finns här även en blankett att ladda ner, skriva ut och skicka till:

Skolkontoret
Sala kommun
Box 304
733 25 SALA

Blanketten finns också att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala, vid Stora Torget. Där kan du även lämna in ifyllda blanketter.

Har du frågor och funderingar kring ansökan är du välkommen att kontakta barnomsorgshandläggare, telefon: 0224-74 80 10, barnomsorg@sala.se.

Villkor

Sala kommun erbjuder fritidshem för alla elever från förskoleklass upp till årskurs 6 om behov finns utifrån vårdnadshavares sysselsättning: arbete eller studier, eller särskilda skäl p g a familjens situation eller barnets behov av stöd i sin utveckling. Om förälder är arbetslös eller föräldraledig har eleven inte rätt till fritids om det inte finns särskilda skäl.

Vid ansökan om fritidshemsplats behöver sökande uppge arbetsgivare eller utbildningsanordnare för att påvisa vilken sysselsättning man har. Om särskilda skäl åberopas bifogas dokument där dessa skäl beskrivs.

Eleven får fritidshemsplats på den skola hen går. Om eleven byter skola inom kommunen följer placeringen på fritids med till den nya skolan. Ingen ny ansökan måste lämnas in. Placeringen löper tills det att den sägs upp eller eleven slutar åk 6. Skulle förhållanden förändras som gör att eleven inte har rätt till fritids behöver vårdnadshavare meddela detta genom att lämna in en uppsägning. Uppsägningstiden är 1 månad. Det finns ingen kö till fritids utan man får plats när behov finns.

Avgifter

Sala kommun tar ut barnomsorgsavgift för plats i förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst och antal barn i hushållet som är placerade i förskola/fritids. För att kunna fakturera rätt avgift behöver vårdnadshavare lämna in inkomstuppgift för hushållet. Om sådan information inte inkommer sätts maxtaxa.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se