StartSjälvserviceServiceinsatser 75 år - Ansökan
Självservice

Serviceinsatser 75 år - Ansökan

Publicerad 2017-07-27
Uppdaterad 2020-07-20 16:05

Ansökan

Ange namn och fullständigt personnummer för den sökande samt eventuell medsökande. Ange vad du önskar hjälp med samt hur många timmar du vill ha hjälpen.

Om tjänsten

Du som fyllt 75 år kan efter ansökan få upp till nio timmars servicetjänster, städning, tvätt och inköp, per månad beviljat genom s.k. förenklad biståndshandläggning. Är ni två personer i samma hushåll får ni tillsammans nio timmars servicetjänster att dela på.

Du har möjlighet att välja vilken utförare som skall utföra de servicetjänster som du beviljats. Valbara utförare är företag som godkänts att delta i valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem och som har avtal med Sala kommun samt den kommunala hemtjänsten.
Se länk nedan Val och omval av utförare.

Du kan öka eller minska antalet timmar per månad genom att prata med utföraren i god tid före det planerade besöket. Du kan däremot inte spara timmar till nästa månad. Räcker inte nio timmar per månad kan du ansöka om mer tid, men då görs en biståndsbedömning. Då har du inte samma möjlighet att själv bestämma över tid och tjänster.

Vilka servicetjänster du vill ha, när och hur tjänsterna ska utföras planerar du tillsammans med personalen i det företag som ska utföra tjänsten. Du ska själv hålla med fungerande städutrustning och annat material som kan behövas. Personalen i det företag du väljer hjälper till att ordna med detta om det behövs.

Servicetjänster utförs på vardagar mellan 08.00 och 17.00.

Det här kan du få hjälp med

  • Städning
  • Tvätt, strykning och mangling
  • Inköp och andra ärenden
  • Fönsterputsning

 Det här kan du inte få hjälp med

  • Storstädning såsom vädring av tunga mattor, förråds/vindsstädning beviljas inte som bistånd.
  • Saneringsstädning och flyttstädning.
    Du står själv för kostnaden av sådan städning.
  • Tjänster som kräver hantverkskunnande.

Personlig omvårdnad räknas inte in i servicetjänster utan beviljas i ett separat beslut efter ditt behov av hjälp med detta.

Villkor

Denna blankett gäller dig som fyllt 75 år, är bosatt i Sala kommun och ansöker om serviceinsatser genom s.k. förenklad biståndshandläggning.

Avgifter

Servicetjänsterna kostar från 0-384 kr/timme beroende på din inkomst, oavsett vilken utförare du väljer. Du betalar bara för de timmar du utnyttjar.