StartSjälvserviceCatering, kryddning, provsmakning - Anmälan
Självservice
Publicerad 2016-05-30
Uppdaterad 2021-05-17 15:17
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Tänk på att det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället.

 

Om tjänsten

Med denna blankett kan du anmäla cateringuppdrag, kryddning av snaps samt provsmakning av alkoholhaltiga drycker för allmänheten och slutna sällskap.

Catering

Vid cateringuppdrag till slutet sällskap måste du som innehar serveringstillstånd anmäla till Sala kommun adressen till den lokal som planeras att användas.

Kryddning av snaps

Den som har stadigvarande serveringstillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps. Kryddning ska ske av brännvin som är ett vedertaget begrepp och som tillverkas av potatis eller säd. Egen kryddad snaps är tänkt att kunna serveras till julbord eller liknande tillställningar.

Provsmakning

Anordnande av provsmakning riktad till allmänheten är endast tillåten om:

  • Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt att lokalen är avsedd för detta ändamål.
  • Partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som ska serveras.

OBS. Denna tjänst använder en extern tjänst som snart även kommer göra det möjligt att signera formuläret med e-legitimation innan du skickar in för registrering.

Tills vidare kan du fylla i formuläret på datorn, skriva ut, signera för hand och skicka in via vanlig post. Du kan även kontakta handläggaren för att få en blankett hemskickad.

Villkor

Du som innehar serveringstillstånd för alkoholdrycker.

Avgifter

Se dokumentbilagan "Avgifter enligt Alkohollagen 2010:1622 samt Tobakslagen" (pdf; 500kB).