StartSjälvserviceAlkohol - För dig med serveringstillstånd - Anmäla lokal för catering
Självservice
Publicerad 2016-05-30
Uppdaterad 2023-06-19 22:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Du som har serveringstillstånd för catering hittar blanketten för att anmäla lokalen här.

Villkor

Avgifter

Taxor och avgifter är fastställda av kommunfullmäktige i Sala kommun och Heby kommun.

Miljöenheten
0224-74 70 00 alkoholtobak@sala.se

Relaterade länkar