StartSjälvserviceCistern, installation - Information
Självservice

Cistern, installation - Information

Publicerad 2017-03-02
Uppdaterad 2021-05-17 15:43
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Till anmälan ska en kontrollrapport över installationskontroll eller revisionskontroll bifogas samt en karta över var cisternen är placerad med närmaste vattentäkt, vattendrag och andra känsliga objekt inritade.

Om tjänsten

Vid installation av cisterner ska Bygg och miljö Sala-Heby informeras.

Den som avser att installera en cistern som rymmer mer än 1 m³ olja, diesel, spillolja etc. ska senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera Bygg och miljö Sala-Heby. Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförs ska skickas in till tillsynsmyndigheten.

Inom vattenskyddsområde gäller att anmälan måste göras om mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja ska hanteras.

Villkor

Den som ska installera en cistern som är större än 1m³.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.