StartLivsmedelsanläggning, avregistrering - Anmälan
Självservice

Livsmedelsanläggning, avregistrering - Anmälan

Publicerad 2017-02-10
Uppdaterad 2021-11-22 08:14
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om tjänsten

Företagare eller privatpersoner som vill avregistrera en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö i Sala-Heby. 

Om verksamheten ska bedrivas i en ny anläggning eller om den ska återupptas ska en ny anmälan om registrering skickas till Bygg och miljö.

Villkor

Företag, privatpersoner m.fl. som önskar avregistrera en livsmedelsanläggning.

Avgifter

Att avregistrera en livsmedelsverksamhet är avgiftsfritt.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se