StartLivsmedelsanläggning, registrering - Anmälan
Självservice
Publicerad 2018-10-16
Uppdaterad 2022-01-17 11:06
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Företagare eller privatpersoner som vill starta eller överta en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö Sala-Heby innan verksamheten kan starta.

Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och vid ägarbyte skall en ny anmälan om registrering lämnas.

En anmälan om registrering skall lämnas till Bygg och miljö Sala-Heby senast två veckor innan verksamheten startar. Verksamheten får starta direkt när ni fått beskedet att er anmälan mottagits alternativt 10 dagar efter att anmälan om registrering skickats in. 

Godkännande av livsmedelsanläggning

En ansökan om godkännande måste göras för de anläggningar som finns upptagna i bilaga III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung t.ex. gårdsmejerier och styckningsanläggningar.

Kontakta gärna Miljöenheten för mer information.

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Företag, privatpersoner m.fl. som önskar starta eller ta över en livsmedelsanläggning.

Avgifter

Du får betala en avgift för registreringen enligt en taxa som Kommunfullmäktige beslutat om, vilket motsvarar en timmes kontrolltid (för utförlig taxa se dokumentbilagan).

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se