StartLivsmedel
Informationstjänst
Publicerad 2017-03-01
Uppdaterad 2023-01-31 15:19
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

För att vi ska må bra är det viktigt att maten håller den kvalitet den ska i affären eller på restaurangen. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Målet är att du som konsument inte ska kunna utsättas för några hälsorisker. Du ska också kunna känna dig trygg och inte bli lurad av felaktiga menyer eller märkningar.

Företagare eller privatpersoner som vill registrera eller avregistrera en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till miljöenheten. 

Krav på livsmedelsanläggningar

livsmedelsverkets webbplats finns information om livsmedelslagen, branschriktlinjer mm.

WHO Världshälsoorganisationen finns grundläggande kunskapsmaterial om livsmedelshygien på många språk, exvis The Five Keys to Safer Food

Miljöenheten har sammanställt en del information till livsmedelsföretagare.