StartKonstprojekt Ransta, Möklinta och Västerfärnebo 2024
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2024-03-13
Uppdaterad 2024-03-13 14:29
Årets konstprojekt 2024 utspelar sig i kommunens servicenoder Ransta, Möklinta och Västerfärnebo. Med hjälp av konstnärerna Yuvia Maini och Håkan Lidbo kommer tre verk skapas med temat "historiska fönster". Verken kommer invigas hösten 2024 som en del i Salas 400års-firande.
Projektbild

Konstnärerna Yuvia Maini och Håkan Lidbo anlitades efter en direkupphandling utförts i december 2023. 

Yuvia jobbar med klassiska muralmålningar och AR-teknik (en interaktiv teknologi som "förstärker verkligheten" genom mobilen) och Håkan är specialiserad på ljudkonst ihop med interaktiv teknik.

Som ett första steg kommer konstnärerna hålla workshops på vardera orten för att samla in fakta och underlag för sina verk. 

Under sommaren kommer målningar ske på vardera platsen och Invigning av kommer att ske under hösten 2024. 

Mer om konstnärerna:
Yuvia Maini arbetar i gränslandet mellan människa och pixel. Med en bakgrund inom animation, måleri och programmering så rör hon sig i mellanrummet av det digitala och taktila. Här sammanfogar hon olika uttryck och medier för att ifrågasätta regler och normer. Hon har bland annat skapat gestaltningar för Sveriges Riksdag, Kristianstad Kommun, Håkan Hellström och är grundaren bakom XR-studion BLOBB.TV.
Håkan Lidbo är en uppmärksammad innovatör och multidisciplinär konstnär. Med en bakgrund inom elektronisk musik och interaktiva installationer skapar han upplevelser som uppmuntrar betraktaren att bli en del av verket. Han är grundaren av den immersiva konststudion Rumtiden och Museum of AI samt konstnären bakom flera permanenta installationer på bl. a. Tekniska Museet, Malmö Museum etc

Publicerad 2024-03-13

Workshops med historiefika på vardera orterna

Uppdateringsbild
Vill du vara med och forma ett konstverk i Ransta/Möklinta/Västerfärnebo?

Konstnärerna Yuvia Maini och Håkan Lidbo samlar just nu in historiska anekdoter och berättelser från orterna genom åren. De är nyfikna på allt från personhistoria, fotografier och tidningsurklipp till industrihistoria, filminspelningar och sånger från förr.

Har du något minne du vill dela? Kommentera på denna post eller mejla ditt material till lokalahistorier@gmail.com

De tre verken skapas i samarbete med Sala Kommun och Salas 400 års jubileum och en del av en serie historiska “titthål” i Ransta, Möklinta och Västerfärnebo. Konstnärerna ska skapa tre interaktiva verk som kommer sprida lokalhistoria genom musik, animation och modern teknologi.

Datum och platser för Historiefika:

Plats: Ransta Datum: 5e April Tid: kl. 15 - 17 Lokal : Ransta Nästa Bygdegårdsförening

Plats: Möklinta Datum: 6e April Tid: kl. 10- 13 Lokal : Möklintagården, Stora Salen

Plats: Västerfärnebo Datum: 6e April Tid: kl. 15 - 17 Lokal : Västerfärnebo Svartådalens Besökscenter

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Kommunen har enligt sin policy för offentlig konst ett 1%mål, dvs 1% av investeringskostnaderna kommunen gör ska användas till konst. Då Sala fyller 400år i år kändes det som en viktig del att få ut firandet även i våra servicenoder. Därmed beslutades av KSLU, kommunstyrelsens ledningsutskott, att satsa på tre verk på vardera ort Ransta, Möklinta och Västerfärnebo.  

Status

Pågående

Projekttid start

2024-02-01

Projekttid slut

2024-10-31

Projektägare