StartProjekt - listningKalkstensgatan, Norrängen Sala
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2022-08-24
Uppdaterad 2024-05-31 11:25
Nu är vi i full gång med att bygga den allmänna infrastrukturen för nya kvarteret Kalkstenen vid Norrängen i Sala.
Projektbild

Kommunen bygger en ny gata med gång- och cykelväg, belysning samt ledningar till området. Arbetet påbörjades redan våren 2022 när området sanerades från tungmetaller i marken genom att det översta jordlagret togs bort. Först ska vatten- och avloppsledningar samt alla andra ledningar läggas ner. Sedan kommer gatan med gång- och cykelväg byggas och befintliga diken för dagvatten ska bli större. Därefter kommer marken återfyllas innan själva bostadsbyggandet kan påbörjas. Kommunens arbete med infrastrukturen planeras att pågå under hösten 2022. Gatan kommer att öppnas upp när byggnationen av bostäder är färdig. 

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Detaljplanen för Norrängen antogs i december år 2021. Den möjliggör bostadsbyggande för cirka 150 bostäder i form av lägenheter, radhus och parhus inom ett område på cirka 3 hektar. Bostadsbyggandet planeras att ske i flera etapper. Byggnation av etapp 1 med ett 50-tal lägenheter planeras att påbörjas år 2023. 

Läs mer om bostadsområdet här: BoKlok Silvermalmen | Köp bostad | BoKlok

Status

Pågående

Projekttid start

2022-08-23

Projektägare
Beslutsdokument