StartProjekt - listning
Informationstjänst
Publicerad 2017-10-26
Uppdaterad 2021-06-15 15:06

Här hittar du olika projekt som är planerade, pågående eller avslutade i Sala kommun.

Projekt

 • Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2022-03-18 08:58

  Detaljplan för kvarteret Räven, Ängshagen antogs sommaren 2018. Nu är bygget av bostadskvarteret i full gång. Kommunen bygger gator, gång-cykelvägar, park och dagvattenlösningar.

 • Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2022-06-21 15:45

  Under 2019 har Sala kommun startat förberedelserna inför åtgärderna som ska minska föroreningar i området Sala Silvergruva och Pråmån.

 • Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2022-06-30 15:53

  Välkommen till projektsidan för om- och tillbyggnad av Möklinta kyrkskola.

 • Projekt – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-12-30 08:48

  För att möta det växande behovet av anläggningar som finns inom idrotten i Sala ska kultur- och fritidsnämnden arbeta för att möta den brist som finns. Fastighetsenheten fick under 2017 uppdraget a...

 • Projekt – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-12-30 08:41

  Välkommen till projektsidan för Vallaskolans utbyggnad med nya byggnader för förskoleklass, låg- och mellanstadium.

 • Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2022-06-30 15:57

  Välkommen till projektsidan för nybyggnaden av Åkraskolan F-6 och utbyggnaden av Åkra Förskola.

 • Projekt – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-12-30 08:48

  Välkommen till projektsidan för Ransta nya skola, förskola, bibliotek och idrottshall. Här kan du följa arbetet och få information i takt med projektets utveckling.

 • Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2022-06-01 13:57

  År 2024 fyller Sala stad 400 år. Till jubileet är kommunens målsättning att stora torget ska stå färdigrenoverat.

 • Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2022-06-01 15:51

  Under 2020-2024 utvecklas området kring Gröna gången för att höja attraktionsvärdet i området.

Relaterade kategorier