StartProjekt - listning
Informationstjänst

Projekt - listning

Publicerad 2017-10-26
Uppdaterad 2020-01-30 14:24
Här hittar du olika projekt som är planerade, pågående eller avslutade i Sala kommun.

Pågående projekt

 • Kvarteret Räven, Ängshagen

  Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2020-07-06 08:11

  Detaljplan för kvarteret Räven, Ängshagen antogs sommaren 2018. Nu är bygget av bostadskvarteret i full gång. Kommunen bygger gator, gång-cykelvägar, park och dagvattenlösningar.

 • Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån

  Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2021-02-24 13:59

  Under 2019 har Sala kommun startat förberedelserna inför åtgärderna som ska minska föroreningar i området Sala Silvergruva och Pråmån.

 • Ny idrottshall - Lärkan

  Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  För att möta det växande behovet av anläggningar som finns inom idrotten i Sala ska kultur- och fritidsnämnden arbeta för att möta den brist som finns. Fastighetsenheten fick under 2017 uppdraget a...

 • Nya Vallaskolan

  Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2020-11-06 12:57

  Välkommen till projektsidan för Vallaskolans utbyggnad med nya byggnader för förskoleklass, låg- och mellanstadium.

 • Ransta nya skola, förskola och idrottshall

  Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2020-10-14 10:55

  Välkommen till projektsidan för Ransta nya skola, förskola, bibliotek och idrottshall. Här kan du följa arbetet och få information i takt med projektets utveckling.

 • Utveckling av Gröna gången vid Måns Ols

  Projekt – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2020-08-18 09:02

  Under 2020-2024 utvecklas området kring Gröna gången för att höja attraktionsvärdet i området.

Planerade projekt

Relaterade kategorier