StartProjektESF-projekt Välfärdsteknologi
Projekt – Status: Avslutad
Publicerad 2019-03-21
Uppdaterad 2023-01-19 11:07
Sala kommun har beviljats pengar från Europeiska socialfonden till ett projekt för att kompetensutveckla gällande välfärdsteknologi inom vård och omsorg
Projektbild

Projektbeskrivning

Inom hela EU och även i Sala kommer den äldre befolkningen att öka samtidigt som personer i arbetsför ålder kommer att minska. Utmaningen som vård och omsorg ställs inför är att färre ska försörja fler. För att klara av det behöver vi hitta sätt för medborgare att klara sig självständigt så långt det är möjligt, vi behöver göra yrken inom vård och omsorg attraktiva så att människor väljer vård och omsorgsyrket.

Vi behöver också se till att respektive profession inom vård och omsorg får förutsättningar att arbeta effektivt och lägga sin arbetstid där den behövs som mest. Välfärdsteknik kan frigöra tid för personal så att de kan ägna sig åt det mellanmänskliga mötet samtidigt som det ökar möjligheten för medborgare som är i behov av vård och omsorgsinsatser och dess anhöriga att bli mer delaktiga, självständiga och trygga.

Publicerad 2020-03-05

Vad innebär digitalisering för dig?

Så är svarade Vård och omsorgs chefer och ledare vid första utbildningstillfället i "Att leda digital förändring"

Publicerad 2020-03-04

Rätt svar och vinnare på tekniknöten

Tekniknöten löd enligt följande:

Vet ni varför mobilen flyter i vattnet?

Rätt svar var: För att den har SIM-kort!

Vinnare: Leonard Wall, Administrativt stöd

Grattis till priset!

Publicerad 2020-02-24

Nyhetsbrev Februari 2020

Här kan ni läsa det senaste nyhetsbrevet.

Dokument
Publicerad 2019-12-18

Rätt svar och vinnare på tekniknöten

Tekniknöten löd enligt följande:

Vad innehåller julklappen med följande rim:

Ni bestämmer vart denna ska gå och sen är det bara att titta på.
Kom inte och klaga på resultatet, då får ni själva ta hand om spektaklet!

Rätt svar var: Robotdammsugare

Vinnare: Madeleine Linevik, Bemanningsenheten

Grattis! Pris kommer med internposten!

Publicerad 2019-12-12

Nyhetsbrev

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet

Dokument
Publicerad 2019-11-08

Rätt svar och vinnare på tekniknöten oktober

Tekniknöten löd enligt följande:

Rätt svar: 16

Det var fler som hade rätt men snabbast var Isabell Karlsson, enhetschef på FO.

Grattis till dig, priset är levererat :)

 

Publicerad 2019-10-25

Utbildning för chefer och ledning i

Uppdateringsbild

Det första utbildningstillfället av fyra för chefer och ledning har genomförts. Utbildare Andreas Skog.

Jätteroligt att höra och se att så mycket intresse och engagemang finns.

Publicerad 2019-10-18

Föreläsning på Vård och omsorgscollege

Uppdateringsbild

Delar av projektgruppen har varit och till Vård och omsorgscollege och berättat om vad projektet arbetar med inom Vård och omsorg i Sala.

Publicerad 2019-10-01

Rätt svar och vinnare på tekniknöten september 2019

Tekniknöten löd enligt följande:

Vilket blir nästa nummer i talföljden 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21???

Rätt svar var:

34

Det var fler som hade rätt men snabbast var Johanna Halén, enhetschef LSS.

Grattis till dig!

Publicerad 2019-10-01

Nyhetsbrev September 2019

Här kan du läsa nyhetsbrevet för september månad.

Dokument
Publicerad 2019-06-19

Rätt svar och vinnare på tekniknöten

Tekniknöten löd enligt följande:

Vilken fil bär man alltid med sig?

Rätt svar var:

Profilen

Det var fler som hade rätt men snabbast var Solvieg Waara, enhetschef på hemtjänsten.

Grattis till dig, priset kommer med posten

Publicerad 2019-06-18

Nyhetsbrev Juni

Här kan ni läsa senaste nyhetsbrevet.

Vi önskar er alla en skön semester och sommar!

Dokument
Publicerad 2019-05-07

Svar på tekniknöt april

Tyvärr lyckades ingen svara rätt på denna månads tekniknöt heller, den löd enligt följande:

Hur märker man att datorn börjar bli gammal?

Svar:

Minnet fungerar inte som det ska :)

Ett tröstpris skickas till den som svarade först: Johanna Hallén, Enhetschef FO

Publicerad 2019-04-26

April månads nyhetsbrev

Här kan ni läsa april månads nyhetsbrev

Dokument
Publicerad 2019-03-28

Svar på tekniknöt mars

Tyvärr lyckades ingen svara rätt på mars månads tekniknöt som löd enligt följande:

Du står i din källare och kollar på tre strömbrytare. Dessa brytare går till tre lampor som alla finns på övervåningen.

Dessvärre vet du inte vilken brytare sin går till vilken lampa...

Hur många gånger behöver du gå upp och ner till källaren och kolla på lamporna, och hur gör du?

Svar:

Man behöver bara gå upp till lamporna en gång. Slå på en strömbrytare, bryt strömmen efter ett tag. Slå på strömbrytare nr 2 och gå upp till lamporna. Den lampa som lyser tillhör strömbrytare nr 2, den varma av de två kvarvarande lamporna tillhör nr 1.

Ett tröstpris skickas till den som svarade först: Åsa Sikrot, Styras LSS-boende

Publicerad 2019-03-20

Nyhetsbrev mars

Här kan ni läsa mars månads nyhetsbrev

Dokument
Publicerad 2019-02-11

Vinnare av tekniknöten januari

Bild på teknik, tex ett robothuvud och en robotarm
TEKNIK
Bild på en knäckt valnöt och en nötknäppare
NÖT

Svar på senaste tekniknöten: 250:-

Vi fick in flera rätta svar och den som snabbast kom med en lösning var.....

Vinnare: Reidun Bernhardsson, Aktivitetssamordnare, Jakobsbergsgården

Priset kommer med internposten

Publicerad 2019-01-29

Nyhetsbrev januari

Här kan ni läsa januari månads nyhetsbrev.

Dokument
Publicerad 2019-01-24

Mötesplats för välfärdsteknik och ehälsa

Denna vecka har vi inspirerats på MTVe-mässan i Kista

Publicerad 2019-01-04

Dags för workshops

Nästa vecka startar vi med workshops gällande välfärdsteknik och kompetensutveckling.

Alla verksamheter är representerade. Vi hoppas få ut mycket idéer och tankar.

Bifogar agendan för eftermiddagarna.

Dokument
Publicerad 2018-12-14

Studiebesök

Denna vecka har vi besökt hjälpmedelcentrum i Västerås.

Hjälpmedelscentrum ägs av både landsting och kommuner i Västmanland så vi har stora möjligheter att använda oss av dem och skapa goda samarbeten.

Läs gärna deras broschyr https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-sammarbetspartners/hjalpmedel/information/broschyr-hjalpmedelscentrum-2017.pdf

Vi fick besöka deras visningslägenhet dit personer får komma för att titta på och prova ut smarta välfärdstekniska lösningar.

Publicerad 2018-12-14

Svar på tekniknöten

Om en musmatta kostar 89 spänn, vad går då en hårddisk på?

Svar: StrömBildresultat för Ström

Vinnare: Leonard Wall, administrativ samordnare, administrativt stöd

Priset kommer inom kort

Publicerad 2018-12-03

Nyhetsbrev december

Här kan ni läsa projektets nyhetsbrev för december.

Dokument
Publicerad 2018-11-15

Svar på tekniknöten

Bild på teknik, tex ett robothuvud och en robotarm
TEKNIK
Bild på en knäckt valnöt och en nötknäppare
NÖT

Svar på senaste tekniknöten: Sjuksköterskan är gift med socialsekreterarens dotter

Ingen svarade exakt men den som snabbast kom med en lösning var.....

Vinnare: Sofie Lundqvist, Socialsekreterare, Arbete och försörjning

Priset kommer med internposten

Publicerad 2018-11-15

Studiebesök

Igår gjordes ett studiebesök till Västerås stads testbädd Mistel.

Ett inspirerande möte om hur dom arbetar med att ta vara på innovationer inom välfärdsteknologi.

Läs mer om Mistel här: https://mistelinnovation.se/

Bild på MISTELs symbol, som består av texten MISTEL. Över i:et finns en illustrerad mistelkvist med en glödlampa på. Under MISTEL-ordet står texten: Lyfter angelägna innovationer.

 

Vi besökte också Mälardalens högskola, akademin för hälsa, vård och välfärd, och diskuterade pågående arbete inom området hälso- och välfärdsteknik/välfärdsteknologi i Sala samt på MDH/HVV, hur våra intressen möts och möjligheten till samverkan gällande utbildning, forskningsstöd och i framtidsplaner.

Läs mer om Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd här: https://www.mdh.se/hvv/akademin

Mälardalens högskola

Publicerad 2018-11-02

Nyhetsbrev November 2018

Här kan ni läsa projektets första nyhetsbrev. Målet är att komma ut med nyhetsbrev en gång i månaden.

Dokument
Publicerad 2018-11-01

LÄTTLÄST INFORMATION

Här kan du läsa lättläst information med bildstöd.

Dokument

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Europaunionens flagga

Sala Kommun har fått pengar från Europeiska socialfonden till ett projekt om välfärdsteknologi               

 

Inom hela EU och även i Sala kommer den äldre befolkningen att öka samtidigt som personer i arbetsför ålder kommer att minska. Utmaningen som Vård och Omsorg ställs inför är att färre ska försörja fler. Med hjälp av digitalt arbetssätt ska vi:

hitta möjligheter för våra medborgare att klara sig självständigt så långt det är möjligt, göra yrket inom vård och omsorg attraktivt så fler väljer att arbeta hos oss samt kompetensutveckla medarbetare inom Vård och Omsorg så att alla känner sig trygg att hantera digitala arbetssätt och välfärdsteknik…

Projektet kommer att pågå i två år från 2018-10-01 till 2020-09-30. http://esf.se 

“Välfärdsteknik och SMARTa digitala verktyg – då framtiden knacker på dörren!”                                                                          

För medborgaren…

Ska införandet av välfärdsteknik innebära ökad delaktighet och inflytande över den vård och omsorg som ges. Detta bidrar till ökad självständighet och självbestämmande. Ett sätt att se till att personer kan klara sig mer självständigt och där med minska behovet av vård och omsorg är att använda mer välfärdsteknik.

För medarbetaren…

Ska digitala lösningar och välfärdsteknik underlätta och förbättra arbetsmiljön. Genom att frigöra händer till där händer behövs ska arbetet effektiviseras och leda till en ökad trivsel på arbetsplatsen för medarbetare samt attrahera ny personal till vård och omsorg. Medarbetare ska få den kompetensutveckling som behövs för att de ska känna sig trygga i att hantera digitala arbetssätt och välfärdsteknik. Genom kompetensutveckling och ökat användande av välfärdsteknik ska medarbetares position på arbetsmarknaden och statusen i yrket höjas.

Kartläggning

För att ta reda på vilka digitala lösningar/arbetssätt det finns behov av samt hur behovet av kompetensutveckling ser ut ska vi inom projektet bland annat göra en översyn av dessa behov. Vi kommer att ha ett nära samarbete med de medborgare som tar emot vård och omsorg och medarbetare från alla delar av vård och omsorg.

Projektmedlemmar

Delprojektledare

Caroline Törnros Andersson

Annika Gunnarsson

Jeanette Stuvemark

Emil Wahström

Status

Avslutad

Projekttid start

2018-10-01

Projekttid slut

2020-09-30

Projektägare
Styrgrupp
Projektmedlemmar
Projektdokument
Kontakter