StartProjekt
Informationstjänst
Publicerad 2018-11-06
Uppdaterad 2023-01-19 11:07

Samling av pågående och avslutade projekt inom Vård och omsorg.

Avslutade projekt

  • Projekt – Status: Avslutad
    Uppdaterad: 2023-01-19 11:06

    Sala kommun har tilldelats medel från Europeiska Socialfonden

  • Projekt – Status: Avslutad
    Uppdaterad: 2023-01-19 11:07

    Sala kommun har beviljats pengar från Europeiska socialfonden till ett projekt för att kompetensutveckla gällande välfärdsteknologi inom vård och omsorg