StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNu börjar utvecklingen av Bältarhagen
Servicemeddelande
Publicerad 2024-04-11
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

2022 blev detaljplanen för det nya bostadsområdet Bältarhagen i Ransta klar och nu påbörjas arbetet inom området. För att ta fram ritningar och underlag behöver området utredas och marken göras tillgänglig.

I och med detta kommer vi att ha personal på plats från och till under arbetets gång. Under april röjdes skogsområdet från sly.  

Nästa steg är avverkning av de träd som står på planerade gator och bostadstomter. Detta är planerat att ske under maj-juni 2024 med start vecka 21. Därefter kommer markundersökningar att göras såsom inmätningar och geotekniska utredningar. Sedan påbörjas arbetet med att ta fram ritningar för allmänna gator, vatten och avlopp. 

Avverkningen kan göra att området ser tråkigt ut med ris som ligger på marken. Naturen kommer dock att återhämta sig och riset som lämnas kommer så småningom att brytas ner.

Tack för att du visar hänsyn under arbetets gång. Det är viktigt att du inte vistas i skogen medan maskinerna är på plats. Håll uppsikt över dina barn och se till att de inte leker i ris- och stockhögar.

Plankarta över Bältarhagen, Ransta
Plankarta över Bältarhagen, Ransta

 

Kontakt

Kontaktcenter
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se

Relaterade kategorier