Nyhet
Publicerad 2023-09-13
Uppdaterad 2023-09-13 16:22

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla som bidragit och medverkat i hanteringen kring översvämningarna i Sala kommun.

Sala kommun har under den senaste tiden utsatts för enorma prövningar. De stora mängder regn och höga vattenflöden som vi fick i början av månaden ställde till med stora problem.
För Sala kommuns del var det viktigt att snabbt samla de resurser och den kompetens som krävdes för att hantera de utmaningar som översvämningarna förde med sig.

Många personer och aktörer har arbetat väldigt hårt för att förhindra allvarliga konsekvenser till följd av översvämningarna i kommunen. Hanteringen av denna kris har bevisat att, när det verkligen gäller, så kan vi kliva fram och visa på fantastiska insatser och ett otroligt lagarbete.

Tillsammans har vi visat att vi kan möta varje händelse med stark vilja att göra Sala kommun till en bra plats för alla.

Ett stort tack!

Kommundirektör Daniel Holmvin och kommunstyrelsens ordförande, Amanda Lindblad tillsammans med en enig kommunstyrelse vill rikta ett stort och varmt tack till alla som bidragit och medverkat i hanteringen kring översvämningarna. Inte bara till våra medarbetare i kommunen som ställt upp och arbetat hårt, utan även till våra medborgare och allmänheten som respekterat avspärrningar och stöttat och hjälpt varandra. Ett stort tack också till alla de externa aktörer som gjort hanteringen av denna kris möjlig:

  • Länsstyrelsen Västmanland,
  • Region Västmanland,
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
  • Hemvärnet,
  • Frivilliga resursgruppen (FRG),
  • Lantbrukarnas riksförbund (LRF),
  • Trafikverket
  • och alla andra företag och frivilliga som har hjälpt till.

Kommunstyrelsens ordförande, Amanda Lindblad och kommundirektör, Daniel Holmvin.

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se
Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 00 (växel) daniel.holmvin@sala.se