StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningMöjlighet att senarelägga betalningar
Nyhet
Publicerad 2023-01-23
Uppdaterad 2023-03-10 11:47

Med tanke på det ekonomiska läget vill vi informera om att det är möjligt att senarelägga betalning av fakturor från kommunen.

Du har möjlighet att senarelägga betalningar i max 90 dagar för fakturor som inte förfallit. Vi erbjuder inga generella avbetalningsplaner för fakturor, utan det hanteras genom individuella prövningar. Avbetalningsplaner beviljas på maximalt upp till tolv månader.

Det här gäller för alla fakturor från Sala kommun. Exempel på områden som vi fakturerar för är:

  • Äldreomsorg
  • Barnsomsorg
  • Bygglov
  • VA-avgifter
  • Livsmedelskontroller.

Om du vill senarelägga en betalning

Om du har svårigheter att betala och vill senarelägga betalningen eller ansöka om avbetalningsplan är det viktigt att du kontaktar oss så tidigt som möjligt. För att få hjälp med din faktura kontaktar du handläggare på ekonomikontoret och begär anstånd. Om det gäller fakturor för vatten och avlopp kontaktar du i stället handläggare på Tekniska kontoret. För att komma i kontakt med en handläggare ringer du antingen kontaktcenter på 0224-74 70 00 eller mejlar ekonomi.redovisning@sala.se.

Fakturor som gäller vatten och avlopp

För hjälp med och frågor kring fakturor som gäller vatten och avlopp kontaktar du handläggare på Tekniska kontoret via kontaktcenter på 0224-74 70 00.

För alla andra fakturor från kommunen

För hjälp och frågor kring alla andra fakturor kontaktar du handläggare på ekonomikontoret via kontaktcenter på 0224-74 70 00 eller via mejl på ekonomi.redovisning@sala.se.

Vårt råd är ändå att undvika att skjuta upp betalningen eftersom det ekonomiska läget fortfarande är ovisst och kan fortsätta vara så under en längre period. Det kommer fler fakturor som ska betalas.

Budget- och skuldrådgivning

Du kan få hjälp med att hantera dina skulder genom att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare. Du bokar ett möte med budget- och skuldrådgivaren via vår e-tjänst:

E-tjänst: Budget- och skuldrådgivning – Bokning

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se
Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 00 (växel) daniel.holmvin@sala.se

Relaterade kategorier