Nyhet
Publicerad 2022-11-17
Uppdaterad 2022-11-22 16:51

Under vecka 47 pågår kampanjen “En vecka fri från våld” som handlar om mäns våld mot kvinnor. Syftet är att uppmärksamma det problematiska våldet och hur vi kan förebygga det.

Alla veckor borde självklart vara fria från våld, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Mellan den 21 och 27 november 2022 pågår därför kampanjen “En vecka fri från våld” som handlar om mäns våld mot kvinnor. Syftet är att uppmärksamma det problematiska våldet och hur vi kan förebygga det.

Begreppet mäns våld mot kvinnor är ett paraplybegrepp som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Under den nationella kampanjveckan arbetar länsstyrelser, kommuner, civilsamhälle, myndigheter och regioner tillsammans för att uppmärksamma och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Orange Day, den 25 november 

Orange Day är den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Vill du uppmärksamma Orange day kan du manifestera mot mäns våld genom att klä dig i något orange eller på annat sätt uppmärksamma dagen genom färgen orange. Många aktörer och personer väljer också att uppmärksamma Orange Day under hela vecka 47 på detta sätt.

Om ”En vecka fri från våld” 

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet. De senaste sex åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman i den gemensamma kampanjen ”En vecka fri från våld.” 

Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. 

Aktiviteter under En vecka fri från våld

Under veckan kommer du kunna ta del av flertalet olika aktiviteter runtom i länet. Veckans aktiviteter riktar sig både till yrkesverksamma och allmänheten. Du hittar programmet på Länsstyrelsen i Västmanlands webbplats.

Stöd och hjälp i Sala kommun

I Sala kommun kan du få råd, stöd och hjälp om du blir utsatt för våld, utsätter någon för våld eller har anhöriga eller bekanta som utsätts för våld. Det finns olika ställen att kunna få prata med någon på:

Övriga nummer för råd och stöd

  • Akuta ärenden kvällstid – socialjouren: 021-39 20 66 
  • Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld: 020-50 50 50
  • Välj att sluta – en anonym telefonlinje för dig som vill ändra ett våldsamt beteende: 020-55 56 66
  • BRIS (Barnens rätt i samhället) – öppet dygnet runt för barn under 18 år: 116 111

Relaterade kategorier