StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningAvgift för grävtillstånd och trafikanordningsplan från och med årsskiftet
Servicemeddelande
Publicerad 2022-11-07
Uppdaterad 2022-11-10 08:39

Från och med 1 januari 2023 införs en handläggningsavgift för grävansökan och trafikanordningsansökan. Grunden för viten har också reviderats och börjar gälla vid årsskiftet.

När någon ska gräva i allmän platsmark, kommunal gata, eller i kommunal mark krävs ett grävtillstånd från Sala kommun. Som väghållare har kommunen ansvar för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla vägarbetsområden. Ansvaret gäller även för gång- och cykelvägar, trottoarer, parkeringar, torgytor och parkmark.  

För att bättre kunna säkerställa säkerheten och framkomligheten kommer kommunen att utföra fler kontroller inom områden där arbete pågår. Därför införs en handläggningsavgift som ska bekosta handläggning och kontroll av grävansökningar och trafikanordningsansökningar. Innan årsskiftet kommer ansökningsblanketterna att göras om och publiceras på hemsidan. 

Handläggningsavgift från och med 1 januari 2023

  • Handläggning grävtillstånd 1000 kr
  • Handläggning trafikanordningsplaner 500kr
  • Förlängning av tillstånd 500 kr

Kontakt

Karl Thornell, Tekniker
0224-74 75 77 karl.thornell@sala.se

Relaterade kategorier