Nyhet
Publicerad 2022-08-24
Uppdaterad 2022-10-04 16:13

Nu är det dags för medborgarundersökningen som genomförs av statistikmyndigheten SCB. Har du blivit utvald att delta? I så fall har du fått eller kommer att få information om undersökningen via post eller din digitala brevlåda.

Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda invånare som får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i Sala kommun. Resultatet ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och blir en värdefull vägledning för kommunens arbete. Undersökningen genomförs samtidigt i 137 av Sveriges 290 kommuner.

Ta chansen att påverka

Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det är din uppfattning som kommunen är intresserad av; du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att kunna svara. Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i Sala kommun. 

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Sala kommun. Det är frivilligt att svara på enkäten.

Du som inte kan svara på enkäten via papper eller webb har möjlighet att i stället svara på undersökningen via en intervju genom att ringa till SCB:s uppgiftslämnarservice. Du hittar kontaktuppgifterna på SCB:s webbplats.

Ditt svar ska vara SCB tillhanda den 3 november, då insamlingen stänger. Resultaten presenteras i december 2022.