StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningVafabMiljö tar över slamtömningen i Sala kommun
Servicemeddelande
Publicerad 2022-02-09
Uppdaterad 2022-02-09 13:10

Från och med 1 april 2022 kommer VafabMiljö att ansvara för slamtömningen i Sala kommun. Det gäller både enskilda avlopp i småhus och fettavskiljare som finns i bland annat restauranger och storkök.

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang minst en gång per år och du faktureras i efterhand.

Före 1 april 2022

För ärenden som gäller slam före 1 april, kontaktar du Sala kommun på 0224-74 75 91.

Från och med 1 april 2022

När det gäller ärenden från och med 1 april kontaktar du VafabMiljös kundservice på 021-39 35 00. Dit vänder du dig även om du har frågor om fett och latrin.

Kontakt

VafabMiljö Kommunalförbund, VafabMiljö kundservice
021-39 35 00 kundservice@vafabmiljo.se