Nyhet
Publicerad 2022-01-31
Uppdaterad 2022-02-01 08:06

Under februari skickar SKR ut en enkät om kommunalteknik till slumpvis utvalda invånare i kommunen.

Under februari får 500 slumpmässigt utvalda invånare i Sala kommun en enkät hemskickad från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Enkätundersökningen heter Kritik på teknik. I den kan du tycka till om hur kommunen sköter sin service inom olika områden. Resultatet från undersökningen använder vi som underlag för att vi ska bli ännu bättre.

Områden som undersöks

I enkäten ställs frågor om hur den kommunala skötseln av gator, parker, vatten, avlopp, avfallshantering och resor fungerar. Man får också frågor om hur man tycker att kontakterna med kommunen fungerar.

Tidigare resultat

Förra gången enkätundersökningen genomfördes var 2019. Då svarade 235 av de 500 invånarna i Sala kommun som fick enkäten skickad till sig. Det ger en svarsfrekvens på 47 procent vilket anses vara bra.

Läs mer om resultatet från undersökningen 2019

Om Kritik på teknik

Det är SKR som genomför undersökningen. Alla Sveriges kommuner har möjlighet att delta, men de som önskar delta anmäler sig själva. Årets enkät blir den 11:e omgången sedan starten år 1992. Syftet med enkätundersökningen är att bilda sig en uppfattning om hur den kommunala tekniken: gata, park, vatten och avlopp samt hanteringen av hushållsavfall – fungerar utifrån medborgarnas önskemål och prioriteringar.

Kontakt

Åsa Kling, Teknisk chef
0224-74 74 01 asa.kling@sala.se