StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningAnsträngt läge när covid-19 orsakar stort personalbortfall
Nyhet
Publicerad 2022-01-20
Uppdaterad 2022-01-21 08:20

Just nu gör vi prioriteringar inom förskola, skola, vård och omsorg. Snabba beslut kan bli nödvändiga.

Vi har vant oss vid att driva våra verksamheter i en ny, anpassad och snabbt föränderlig verklighet under coronapandemin. Men det aktuella nuläget är det tuffaste hittills för oss. Vi prioriterar alltid människors liv och hälsa samt att förskolor och skolor i möjligaste mån är öppna.

Det är ett tufft läge för våra samhällsviktiga funktioner som sjukvård, skola och transporter eftersom många är sjuka samtidigt och smittspridningen av covid-19 är hög just nu. Smittan förväntas även att öka under den kommande veckan, säger kommunchef Daniel Holmvin.

Hårt drabbade verksamheter prioriterar

Vissa av våra verksamheter är hårt drabbade av personalbortfall. De kommer därför ha en ambitionssänkning under de kommande veckorna. Just nu sker prioriteringar inom förskola, skola, vård och omsorg och det kan inte uteslutas att verksamheter stänger tillfälligt och med kort varsel.

Påverkan på kommunens verksamheter

Politisk enighet i pressad situation

Det är snart två år sedan vi inom politiken hade anledning att rikta fokus mot den gemensamma fiende som coronapandemin utgör:

I det allvarliga läge som nu råder vill vi betona att det inte finns utrymme för politiska utspel gällande frågor som berör medborgarnas säkerhet. Därför lägger vi partipolitiken åt sidan när det gäller dessa frågor, och samarbetar i stället för att hantera situationen på bästa sätt. Vi uppmanar alla partier att göra detsamma.

Vi befinner oss åter igen i ett särskilt pressat läge på grund av coronaviruset - covid-19. Vi behöver därför samarbeta och stötta verksamheterna att klara det kommunala uppdraget och vi följer därför utvecklingen och är redo att fatta de beslut som blir nödvändiga.

Kontakt

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se
Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 00 (växel) daniel.holmvin@sala.se