StartInformation om coronaviruset
Informationstjänst

Information om coronaviruset

Publicerad 2020-04-01
Uppdaterad 2020-11-12 14:38
Sala kommun, Stab
Det sprids mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Skärpta restriktioner – covid-19

Från den 12 november gäller skärpta restriktioner för att ytterligare bromsa den lokala smittspridningen.

Mer information

Så kan du undvika smittspridning

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

 • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att även tänka igenom om planerade resor inom landet är nödvändiga att genomföra.

Smittskyddsöverläkaren på Region Västmanland uppmanar alla till följande:

 • Undvik större folksamlingar om möjligt
 • Håll en meters avstånd till andra människor när så är möjligt
 • Undvik nära kontakt med synligt förkylda eller hostande människor – minst två meters avstånd
 • Iakttag god handhygien vid färd med allmänna kommunikationsmedel; sprita eller tvätta händerna direkt efter vistelse i bussar, tåg etc, och alltid före matlagning
 • Stanna hemma från arbete, skola, förskola, och andra tillfällen att träffa människor, när du är förkyld/har tecken på luftvägsinfektion.
 • Om du får en förkylning eller annan luftvägsinfektion, ska du stanna hemma från arbete/skola/förskola och vara hemma tills du är frisk, och ytterligare två dagar
 • Om du jobbar inom vård eller omsorg är det än viktigare att du inte är på arbetet med symtom på luftvägsinfektion - vissa kan arbeta hemifrån, rådgör med din chef om hemarbete eller om du ska sjukskriva dig
 • Var allmänt återhållsam med att träffa människor, särskilt om du eller de har luftvägssymtom

Hur gör jag om jag är sjuk? (Region Västmanland)

 • Känner du dig sjuk och tror att det kan vara covid-19?
  • Gör självskattningstestet på corona.regionvastmanland.se eller ring till din vårdcentral
  • När din vårdcentral är stängd ringer du 1177 Vårdguiden på telefon.
 • Ring 112 om läget är akut livshotande.
 • Har du en bokad tid och är osäker på om du ska boka av besöket? Ta kontakt med din mottagning via telefon eller e-tjänsterna på 1177.se och rådgör med mottagningen där du har bokad tid. Låt mottagningen avgöra om du bör ställa in ditt besök.
 • Är du frisk och har frågor om covid-19? Besök 1177.se eller ring 113 13.

Region Västmanland har besöksförbud till alla sjukhusens vårdmottagningar tills vidare.

Frågor och svar om besöksförbudet (Region Västmanland)

För information om vad som gäller på kommunernas äldreboenden/servicehus, gruppbostäder etc, se respektive kommuns webbplats.

Så här tvättar du händerna

Så här tvättar du händerna (1177)

Rekommendationer kan skilja sig åt mellan olika regioner

Olika regioner i landet är olika drabbade av coronaviruset. Det kan därför skilja mellan de dagsaktuella rekommendationerna för hur man ska agera när det gäller hemarbete och liknande.

Provtagning för covid-19 för dig som är sjuk

Om du är sjuk och har haft symtom i minst 24 timmar kan du göra egenprovtagning genom att boka ett testkit för att se om du har covid-19.

Information om hur provtagningen går till och hur du bokar ditt prov hittar du på 1177.

Om provtagning för covid-19 i Västmanland (1177.se)

Egenprovtagning för dig som är sjuk (1177.se)

Frågor och svar om provtagning för covid-19 (1177.se)

Skydda dig och andra

Det gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Mer information

Skydda dig och andra från smittspridning (Folkhälsomyndigheten)

Provtagning för dig som varit sjuk tidigare

Information om antikroppstest i Västmanland - 1177.se

Hänvisningar och hjälp att hitta bekräftad information

Håll dig löpande informerad via

 • Krisinformation.se
 • Folkhälsomyndighetens webbplats
 • Samlade nyheter och uppdateringar från Region Västmanland om covid-19
 • 1177 - Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.
 • 113 13 - Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor.
 • Nödnumret 112 är endast till för akuta tillstånd som kan vara livshotande och ska ej användas för frågor om coronaviruset.

Mer information om coronaviruset/covid-19

Information till personer med hörselskada eller talsvårigheter

Om du känner oro eller nedstämdhet

Känner du oro eller nedstämdhet på grund av det rådande läget? Det finns många hjälplinjer och chattar som du kan vända dig till.

Kom ihåg att fysisk distansering inte betyder en social distansering. Just nu är det extra viktigt att visa empati och känslomässig närhet.

Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset, finns det saker du själv kan göra för att hantera din oro eller stress.

Vad du själv kan göra

 • Det är ofta bra att sätta ord på sin oro. Försök att hålla kontakten med andra genom telefon eller videosamtal. Ring någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.
 • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. Stig upp i vanlig tid på morgonen, ät bra och rör på dig. Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv. Gå och lägg dig din vanliga tid.
 • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av. Att erbjuda andra hjälp kan också göra att man mår bättre.
 • Undvik att använda alkohol, droger och andra substanser för att hantera dina känslor. Om oron känns överväldigande, kontakta 1177 eller stöd via telefon, chatt och mejl.
 • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier. Försök att undvika att titta eller lyssna på nyheter innan du ska sova.
 • Det sprids mycket felaktig information som kan bidra till oro. Använd tillförlitliga källor med säkerställd information. Tillförlitliga källor: folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se. Tänk också på vilken information du delar vidare.
 • Kom ihåg att situationen kommer att gå över.

Några tips för att begränsa sig för exponering

 • Avsätt en maxtid du ska ägna åt uppdatering om Corona. En timme om dagen räcker för att hålla dig uppdaterad kring det viktigaste.
 • När du träffar andra, avsätt en tid för hur mycket ni ska prata om Corona och byt samtalsämne till annat som är av vikt i vardagen.
 • Är du mycket orolig kan du även avsätta tid för att oroa dig. Till exempel 15 minuter på morgonen och 15 på kvällen. Under den tiden låter du alla tankar och känslor träda fram. Vad du än känner är ok. När tiden är ute fortsätter du med dagen i den mån det går. Om oron dyker upp igen, noterar du den och försöker parkerar den tills det är dags att oroa dig igen.

Vad du kan göra som vän och anhörig

 • Visa förståelse. Andra känner kanske mer oro än du. 
 • Lyssna och visa tålamod.
 • Försök att ha trevligt tillsammans och prata om andra saker än coronaviruset.
 • Är du orolig för att en kollega kommer sjuk till jobbet? Prata med kollegan och inte om kollegan.
 • Erbjud lite motviktsfakta till den som är väldigt orolig. Utgå från folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se.

Hjälp och civilkurage vid missförhållanden i hemmet

För många är hemmet inte en trygg plats, vilket gör att dessa tider blir extra svåra.

Om du känner oro eller behöver hjälp och stöd kan du vända dig till kommunens öppenvårdsmottagning Stöd och behandling mot våld i nära relation:
Behandlare Cilla Enlund
0224-74 97 11, cilla.enlund@sala.se

Du kan även vända dig till Kvinnojouren Kvinnokraft Sala
Telefon: 0224-182 89
​​​​​
www.kvinnojourensala.se

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödlinje och ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Öppen dygnet runt.
020-50 50 50

Vid akuta händelser eller vid nöd ring 112 för att bli kopplat till Socialjouren i Västmanland eller Polisen Västmanland.

Coronakrisen stoppar inte hedersrelaterat våld och förtryck. Stängda gränser innebär att ingen i dagsläget kan föras ut, men samtidigt begränsas rörelsefriheten. Det ökar risken för våld i familjen mot barn och unga, inte minst för de som lever i en hederskontext.

Arbetar du inom skola och är orolig för att en elev är utsatt eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, hitta nya sätt att hålla kontakten. Om du misstänker att ett barn far illa – gör en orosanmälan till socialtjänsten.

hedersförtryck.se
Råd, stöd och information om hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi har människor runt omkring oss som far illa av att nu behöva vara hemma mer än nödvändigt.

Misstänker du att någon är orolig, behöver stöd och far illa i hemmet kontaktar du Individ- och familjeomsorgen eller Polisen direkt vid misstanke om akut och/eller pågående brott.

Individ och familjeomsorgen nås måndag-fredag klockan 8.00-16.30 på telefonnummer:
0224-74 96 20 (Barn och ungdomsenheten)
0224-74 96 30 (Vuxenenheten)

När vi stänger in oss tillsammans under en längre tid finns risk att bråken eskalerar. Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar.

I dessa fall kan du vända dig till Centrum mot våld (CMV-Våldsutövare) i Västerås för enskilda eller gruppsamtal på telefonnummer 021-39 11 51.

Lägesbild kring smittspridningen

Region Västmanlands lägesbild

Region Västmanland presenterar en uppdaterad lägesbild om smittspridningen för hela länet på sin webbplats. Där finns siffror om antal sjukdomsfall, dödsfall, vårdplatser och provtagningar. De redovisar även statistik om smittade och avlidna per kommun.

Vad får vi berätta?

Vi berättar enbart om det finns bekräftade fall eller inte inom Sala kommuns verksamheter, och hur många det fall rör sig om. Vi kommer inte kunna säga på vilket boende fallen upptäckts, eftersom vi inte får bryta mot patientsekretessen.

På samma sätt kommer vi enbart kunna bekräfta eller dementera att det finns fall hos vår personal, men inte berätta var. Det beror också på sekretess – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om vår personals hälsotillstånd.

Vad gör Sala kommun?

Sala kommun följer utvecklingen av utbrottet och följer instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter.

Utskick till personer i Sala kommun som ska fylla 70 år eller är äldre

Sala kommun har skickat ett informationsbrev om covid-19 till invånare i kommunen som är födda 1950 eller tidigare.

Informationsbrev – med anledning av pandemin covid-19

Samlade meddelanden: Corona - covid-19

Här listas meddelanden från Sala kommun.