StartInformation om coronaviruset
Informationstjänst

Information om coronaviruset

Publicerad 2020-04-01
Uppdaterad 2020-10-15 14:38
Sala kommun, Stab
Det sprids mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Så kan du undvika smittspridning

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

 • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att även tänka igenom om planerade resor inom landet är nödvändiga att genomföra.

Smittskyddsöverläkaren på Region Västmanland uppmanar alla till följande:

 • Undvik större folksamlingar om möjligt
 • Håll en meters avstånd till andra människor när så är möjligt
 • Undvik nära kontakt med synligt förkylda eller hostande människor – minst två meters avstånd
 • Iakttag god handhygien vid färd med allmänna kommunikationsmedel; sprita eller tvätta händerna direkt efter vistelse i bussar, tåg etc, och alltid före matlagning
 • Stanna hemma från arbete, skola, förskola, och andra tillfällen att träffa människor, när du är förkyld/har tecken på luftvägsinfektion.
 • Om du får en förkylning eller annan luftvägsinfektion, ska du stanna hemma från arbete/skola/förskola och vara hemma tills du är frisk, och ytterligare två dagar
 • Om du jobbar inom vård eller omsorg är det än viktigare att du inte är på arbetet med symtom på luftvägsinfektion - vissa kan arbeta hemifrån, rådgör med din chef om hemarbete eller om du ska sjukskriva dig
 • Var allmänt återhållsam med att träffa människor, särskilt om du eller de har luftvägssymtom

Hur gör jag om jag är sjuk? (Region Västmanland)

 • Känner du dig sjuk och tror att det kan vara covid-19?
  • Gör självskattningstestet på corona.regionvastmanland.se eller ring till din vårdcentral
  • När din vårdcentral är stängd ringer du 1177 Vårdguiden på telefon.
 • Ring 112 om läget är akut livshotande.
 • Har du en bokad tid och är osäker på om du ska boka av besöket? Ta kontakt med din mottagning via telefon eller e-tjänsterna på 1177.se och rådgör med mottagningen där du har bokad tid. Låt mottagningen avgöra om du bör ställa in ditt besök.
 • Är du frisk och har frågor om covid-19? Besök 1177.se eller ring 113 13.

Region Västmanland har besöksförbud till alla sjukhusens vårdmottagningar tills vidare.

Frågor och svar om besöksförbudet (Region Västmanland)

För information om vad som gäller på kommunernas äldreboenden/servicehus, gruppbostäder etc, se respektive kommuns webbplats.

Så här tvättar du händerna

Så här tvättar du händerna (1177)

Rekommendationer kan skilja sig åt mellan olika regioner

Olika regioner i landet är olika drabbade av coronaviruset. Det kan därför skilja mellan de dagsaktuella rekommendationerna för hur man ska agera när det gäller hemarbete och liknande.

Provtagning för covid-19 för dig som är sjuk

Om du är sjuk och har haft symtom i minst 24 timmar kan du göra egenprovtagning genom att boka ett testkit för att se om du har covid-19.

Information om hur provtagningen går till och hur du bokar ditt prov hittar du på 1177.

Om provtagning för covid-19 i Västmanland (1177.se)

Egenprovtagning för dig som är sjuk (1177.se)

Frågor och svar om provtagning för covid-19 (1177.se)

Skydda dig och andra

Det gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Mer information

Skydda dig och andra från smittspridning (Folkhälsomyndigheten)

Provtagning för dig som varit sjuk tidigare

Information om antikroppstest i Västmanland - 1177.se

Hänvisningar och hjälp att hitta bekräftad information

Håll dig löpande informerad via

 • Krisinformation.se
 • Folkhälsomyndighetens webbplats
 • Samlade nyheter och uppdateringar från Region Västmanland om covid-19
 • 1177 - Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.
 • 113 13 - Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor.
 • Nödnumret 112 är endast till för akuta tillstånd som kan vara livshotande och ska ej användas för frågor om coronaviruset.

Mer information om coronaviruset/covid-19

Information till personer med hörselskada eller talsvårigheter

Om du känner oro eller nedstämdhet

Känner du oro eller nedstämdhet på grund av det rådande läget? Det finns många hjälplinjer och chattar som du kan vända dig till.

Kom ihåg att fysisk distansering inte betyder en social distansering. Just nu är det extra viktigt att visa empati och känslomässig närhet.

Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset, finns det saker du själv kan göra för att hantera din oro eller stress.

Vad du själv kan göra

 • Det är ofta bra att sätta ord på sin oro. Försök att hålla kontakten med andra genom telefon eller videosamtal. Ring någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.
 • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. Stig upp i vanlig tid på morgonen, ät bra och rör på dig. Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv. Gå och lägg dig din vanliga tid.
 • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av. Att erbjuda andra hjälp kan också göra att man mår bättre.
 • Undvik att använda alkohol, droger och andra substanser för att hantera dina känslor. Om oron känns överväldigande, kontakta 1177 eller stöd via telefon, chatt och mejl.
 • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier. Försök att undvika att titta eller lyssna på nyheter innan du ska sova.
 • Det sprids mycket felaktig information som kan bidra till oro. Använd tillförlitliga källor med säkerställd information. Tillförlitliga källor: folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se. Tänk också på vilken information du delar vidare.
 • Kom ihåg att situationen kommer att gå över.

Några tips för att begränsa sig för exponering

 • Avsätt en maxtid du ska ägna åt uppdatering om Corona. En timme om dagen räcker för att hålla dig uppdaterad kring det viktigaste.
 • När du träffar andra, avsätt en tid för hur mycket ni ska prata om Corona och byt samtalsämne till annat som är av vikt i vardagen.
 • Är du mycket orolig kan du även avsätta tid för att oroa dig. Till exempel 15 minuter på morgonen och 15 på kvällen. Under den tiden låter du alla tankar och känslor träda fram. Vad du än känner är ok. När tiden är ute fortsätter du med dagen i den mån det går. Om oron dyker upp igen, noterar du den och försöker parkerar den tills det är dags att oroa dig igen.

Vad du kan göra som vän och anhörig

 • Visa förståelse. Andra känner kanske mer oro än du. 
 • Lyssna och visa tålamod.
 • Försök att ha trevligt tillsammans och prata om andra saker än coronaviruset.
 • Är du orolig för att en kollega kommer sjuk till jobbet? Prata med kollegan och inte om kollegan.
 • Erbjud lite motviktsfakta till den som är väldigt orolig. Utgå från folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se.

Hjälp och civilkurage vid missförhållanden i hemmet

För många är hemmet inte en trygg plats, vilket gör att dessa tider blir extra svåra.

Om du känner oro eller behöver hjälp och stöd kan du vända dig till kommunens öppenvårdsmottagning Stöd och behandling mot våld i nära relation:
Behandlare Cilla Enlund
0224-74 97 11, cilla.enlund@sala.se

Du kan även vända dig till Kvinnojouren Kvinnokraft Sala
Telefon: 0224-182 89
​​​​​
www.kvinnojourensala.se

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödlinje och ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Öppen dygnet runt.
020-50 50 50

Vid akuta händelser eller vid nöd ring 112 för att bli kopplat till Socialjouren i Västmanland eller Polisen Västmanland.

Coronakrisen stoppar inte hedersrelaterat våld och förtryck. Stängda gränser innebär att ingen i dagsläget kan föras ut, men samtidigt begränsas rörelsefriheten. Det ökar risken för våld i familjen mot barn och unga, inte minst för de som lever i en hederskontext.

Arbetar du inom skola och är orolig för att en elev är utsatt eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, hitta nya sätt att hålla kontakten. Om du misstänker att ett barn far illa – gör en orosanmälan till socialtjänsten.

hedersförtryck.se
Råd, stöd och information om hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi har människor runt omkring oss som far illa av att nu behöva vara hemma mer än nödvändigt.

Misstänker du att någon är orolig, behöver stöd och far illa i hemmet kontaktar du Individ- och familjeomsorgen eller Polisen direkt vid misstanke om akut och/eller pågående brott.

Individ och familjeomsorgen nås måndag-fredag klockan 8.00-16.30 på telefonnummer:
0224-74 96 20 (Barn och ungdomsenheten)
0224-74 96 30 (Vuxenenheten)

När vi stänger in oss tillsammans under en längre tid finns risk att bråken eskalerar. Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar.

I dessa fall kan du vända dig till Centrum mot våld (CMV-Våldsutövare) i Västerås för enskilda eller gruppsamtal på telefonnummer 021-39 11 51.

Lägesbild kring smittspridningen

Region Västmanlands lägesbild

Region Västmanland presenterar en uppdaterad lägesbild om smittspridningen för hela länet på sin webbplats. Där finns siffror om antal sjukdomsfall, dödsfall, vårdplatser och provtagningar. De redovisar även statistik om smittade och avlidna per kommun.

Vad får vi berätta?

Vi berättar enbart om det finns bekräftade fall eller inte inom Sala kommuns verksamheter, och hur många det fall rör sig om. Vi kommer inte kunna säga på vilket boende fallen upptäckts, eftersom vi inte får bryta mot patientsekretessen.

På samma sätt kommer vi enbart kunna bekräfta eller dementera att det finns fall hos vår personal, men inte berätta var. Det beror också på sekretess – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om vår personals hälsotillstånd.

Vad gör Sala kommun?

Sala kommun följer utvecklingen av utbrottet och följer instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter.

Utskick till personer i Sala kommun som ska fylla 70 år eller är äldre

Sala kommun har skickat ett informationsbrev om covid-19 till invånare i kommunen som är födda 1950 eller tidigare.

Informationsbrev – med anledning av pandemin covid-19

Samlade meddelanden: Corona - covid-19

Här listas meddelanden från Sala kommun.

 • Förändringar kring hjälp med inköp till riskgrupp

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-20 16:05

  Stödet där Frivilliga resursgruppen (FRG) på uppdrag av Sala kommun hjälper personer i riskgrupp med inköp kommer att upphöra den 31 oktober 2020.

 • Säkra besök på våra boenden

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-30 10:34

  Regeringen har beslutat att häva det nationella besöksförbudet på särskilt boende från och med den 1 oktober 2020. Det betyder att från och med torsdagen den 1 oktober 2020 är du välkommen att besö...

 • Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-24 14:32

  Regeringen har beslutat att häva besöksförbudet på landets äldreboenden från och med den 1 oktober 2020.

 • Stängda hållplatser öppnas 14 september

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-10 12:31

  Redan från och med måndag morgon den 14 september kommer de stängda busshållplatserna på Skuggan och Dalhem att kunna öppnas igen. Detta eftersom Svealandstrafiken har ordnat fram ytterligare en VL...

 • Kungsängsgymnasiet motar covid-19 redan i dörren

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-10 10:54

  Kungsängsgymnasiet har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Skolledningen har därför också ett nära samarbete med personalen i restaurang Silverskeden.

 • Frivilliga Resursgruppen samordnar assistans för handling av mat och medicin

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-01 08:25

  Om du är i någon av riskgrupperna för covid-19 kan du få hjälp med att handla mat och medicin. FRG (Frivilliga Resursgruppen) samordnar beställningar och hjälper till med transport av varorna.

 • Besöksförbud på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-28 15:54

  Med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 gick regeringen och Folkhälsomyndigheten i mars 2020 ut med rekommendationer om att inte besöka anhöriga vid särskilda boendefo...

 • Kulturskolan ställer in gruppundervisning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-13 13:47

  Kulturskolan i Sala ställer från och med onsdag den 18 mars in all gruppundervisning, såsom körer, dans, orkestrar och liknande.

 • Fortsatt besöksförbud på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-03 10:11

  Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande undantag från besöksförbud ändrar inte rutinerna i Sala kommun.

 • Tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-07-30 08:52

  Den 1 juli träder en ny tillfällig lag i kraft gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I lagen finns bestämmelser om smittskyddsåtgärder för att förebygga spridningen av det virus som or...

 • Hemestra i sommar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-07-24 14:26

  Upplev och utforska Sala kommun i sommar. Här finns allt från mysiga caféer till flera mil av vandringsleder att upptäcka.

 • Provtagning för covid-19, för dig som är sjuk

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-07-22 14:29

  Om du är sjuk och har haft symtom i minst 24 timmar kan du göra egenprovtagning för att se om du har covid-19.

 • Verksamheter som håller stängt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-24 09:03

  De här kommunala verksamheterna håller för närvarande stängt med anledning av att minska smittorisken av coronaviruset.

 • Vill du hjälpa till som frivillig?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-12 15:56

  Vill du hjälpa till i arbetet med att handla mat och medicin och transportera varor till personer i riskgrupper för covid-19?

 • Sommaren under covid-19

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-12 10:02

  Tack för att du håller ut. Sommaren blir annorlunda i år. Vi behöver fortsätta att hålla avstånd till varandra i affärer, parker och på badplatser. Dessutom måste vi tänka på hur vi reser. Många av...

 • Arbetsmarknadsenheten tillverkar skyddsförkläden till vården

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-18 09:02

  Sedan slutet av april tillverkar Sala kommuns arbetsmarknadsenhet skyddsförkläden till den kommunala vården. Det är ett initiativ som påbörjades för att underlätta arbetet för de verksamheter som ä...

 • Undersökning till företag på grund av Coronakrisen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-18 08:02

  #tillsammansförSalaHeby gör en marknadsundersökning om hur företag drabbats av Coronapandemin.

 • Så blir studentdagen i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-15 09:07

  På grund av rådande situation kommer studenten för sistaårseleverna i Sala kommuns gymnasieskolor att firas på ett annorlunda sätt i år. Bland annat tas studenttåget och flaken bort, men det blir e...

 • Så arbetar Sala kommuns äldreomsorg med Covid-19

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-12 15:21

  Coronapandemin har stor påverkan både globalt och lokalt.

 • Nytt krisstödsnummer i länet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-06 11:40

  Nu finns ett nytt krisstödsnummer dit du kan ringa om du känner dig ensam eller orolig och vill prata med någon.

 • Föreningar påverkade av coronaviruset kan ansöka om bidrag

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-04 13:46

  Lokala föreningar och organisationer som påverkats av situationen kring coronaviruset kan nu ansöka om bidrag för att mildra konsekvenserna som uppstått.

 • Meddelande från Polisen inför valborgshelgen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-29 14:40

  I år blir det en annorlunda valborg och 1 maj. Polisen vädjar till allmänheten att respektera råden från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd och inte samlas i större folksamlingar. Polisen ha...

 • Kan du stödja den lokala vården

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-20 10:54

  Har du som företagare eller privatperson tillgång till skyddsutrustning som kan stödja den lokala vården?

 • Covid-19 finns på flera boenden i kommunen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-16 16:49

  Det finns personer med konstaterad Covid-19 på flera boenden i kommunen. Många av de prover som tagits för Covid-19 har varit negativa men ett antal har också varit positiva.

 • Information om äldreboenden och andra boenden inom kommunen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-16 16:48

  Sala kommun har besöksförbud på alla äldreboenden, korttidsboenden, gruppbostäder och psykiatriboenden.

 • Vi kraftsamlar tillsammans

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-07 11:35

  Just nu pågår ett intensivt samverkansarbete i Västmanland, för att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska konsekvenserna av vad coronaviruset medför för näringslivet. Vi samlar, utökar samar...

 • 23,3 miljoner kronor extra till Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-02 10:53

  Som följd av Coronakrisen har regeringen tillsamammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn. Till de redan lagda fem miljarderna ...

 • Covid-19 konstaterad på äldreboende

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-27 08:46

  Flera personer på våra boenden som uppvisat symptom har testats under veckan. Två av fallen har nu visat sig vara positiva.

 • Rekommenderad distansundervisning i gymnasieskolor och komvux

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-19 12:51

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning.

 • Sala kommuns åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruset/covid-19 för företagare

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-18 16:41

  Sala kommun följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19 och har uppmärksammat de krispaket som tagits fram av regeringen. Kommunen bidrar för att mildra konsekvenserna för vårt näringsliv.

 • Allvarlig situation kräver politiskt samarbete

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-03-16 15:56

  Den pågående epidemin med coronavirus påverkar Sala kommuns arbete, och riskerar att medföra allvarliga konsekvenser för kommuninvånarna. Vi tar dessa risker på största allvar.

 • Stanna hemma om du är sjuk

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-16 14:33

  Stanna hemma från jobb, skola eller förskola om du är sjuk. Här hittar du några allmänna råd för att du och andra kan undvika smittspridning.

 • Åtgärder i förskolor och skolor med anledning av spridningen av Corona-viruset

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-12 15:09

  Förskolor och skolor i Sala kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever som är friska ska vara i verk...