StartCovid-19 - coronaviruset
Informationstjänst
Publicerad 2021-09-29
Uppdaterad 2022-05-16 08:37

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Skydda dig och andra från smittspridning

Påverkan på kommunens verksamheter

Besök behöver bokas

För att säkerställa att besök sker på ett smittsäkert sätt behöver du boka besöket.

Bokning av besök gör du genom att ringa den verksamhet som du vill besöka.

Särskilda boenden för äldre

För att undvika smittspridning är det viktigt att du inte besöker våra boenden om du känner dig det minsta sjuk eller om du har träffat en covid-19-smittad person de senaste 14 dagarna.

Får du som besökare besked om att covid-19-smitta kan ha funnits med vid besöket ber vi dig att kontakta avdelningen direkt. Kan smitta ha funnits med vid ditt besök kommer din närstående att ingå i en smittspårning, isoleras i sin lägenhet/rum och provtas enligt rutin.

Rekommendationer vid besök

 • max två personer per besök
 • Ha god handhygien innan besöket
 • Använd munskydd och visir under hela besöket
 • Håll avstånd till andra boende och personal
 • Vi ber att du som besökare inte uppehåller dig i våra gemensamhetsutrymmen mer än till och från lägenhet/rum.
Besöksrekommendationerna gäller även om du är vaccinerad!

Handsprit, munskydd och visir finns tillgängligt innanför entrédörrarna.

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 i Västmanland (1177)

Vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid-19) – Läkemedelsverket
Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid-19).

Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner (Läkemedelsverket)

Vaccin, läkemedel och behandling – Krisinformation.se
Här hittar du information om planen för vaccinering, om hur samhället planerar att följa upp nytta och risker med vaccinet samt om läkemedel och behandling av covid-19.

Vaccinationer mot covid-19 – Socialstyrelsen
Frågor och svar om vaccineringen mot sjukdomen covid-19 som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Provtagning för covid-19

Information om hur provtagningen går till och hur du bokar ditt prov hittar du på 1177.

Egenprovtagning för dig som är sjuk (1177.se)

Skydda dig och andra

Som tidigare gäller det att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Mer information

Skydda dig och andra från smittspridning (Folkhälsomyndigheten)

Hänvisningar och hjälp att hitta bekräftad information

 • Krisinformation.se
 • Folkhälsomyndighetens webbplats
 • 1177 - Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.
 • 113 13 - Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor.
 • Nödnumret 112 är endast till för akuta tillstånd som kan vara livshotande och ska ej användas för frågor om coronaviruset.

Information till personer med hörselskada, talsvårigheter eller andra funktionsvariationer

Lägesbild kring smittspridningen

Region Västmanlands lägesbild

Region Västmanland presenterar en uppdaterad lägesbild om smittspridningen för hela länet på sin webbplats. Där finns siffror om antal sjukdomsfall, dödsfall, vårdplatser och provtagningar. De redovisar även statistik om smittade och avlidna per kommun.

Meddelanden från Sala kommun kring covid-19

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2022-01-21 08:20

  Just nu gör vi prioriteringar inom förskola, skola, vård och omsorg. Snabba beslut kan bli nödvändiga.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2022-01-20 09:08

  För att skydda våra äldre på våra boenden vädjar vi till dig som är anhörig att fortsätta följa våra besöksrekommendationer.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2021-11-12 13:55

  Sedan slutet av april tillverkar Sala kommuns arbetsmarknadsenhet skyddsförkläden till den kommunala vården. Det är ett initiativ som påbörjades för att underlätta arbetet för de verksamheter som ä...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2021-07-07 15:25

  Länsstyrelsen vill ha hjälp av allmänheten för att identifiera områden och aktiviteter där det finns risk för ökad smittspridning.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2021-05-17 10:11

  Smittspridningen i Västmanlands län och Sala kommun har den senaste veckan återigen ökat kraftigt. Alla behöver göra sitt yttersta för att begränsa spridningen.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2021-05-12 13:52

  Länsstyrelsen vill ha hjälp av allmänheten för att identifiera områden och aktiviteter där det finns risk för ökad smittspridning.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2021-04-29 08:55

  Smittspridningen i Västmanland och Sala kommun har ökat kraftigt den senaste månaden. Alla behöver göra sitt yttersta för att begränsa spridningen.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-26 15:45

  Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer för besök på särskilda boenden för äldre. Vi anpassar våra verksamheter efter rekommendationerna så att alla ska kunna följa de allmänna ...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2021-01-12 15:13

  Sala kommun kommer under vecka 2 att påbörja vaccinering mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Vaccinering sker i samverkan med Region Västmanland.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-23 13:14

  Regeringen har beslutat att häva det nationella besöksförbudet på särskilt boende från och med den 1 oktober 2020. Det betyder att från och med torsdagen den 1 oktober 2020 är du välkommen att besö...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-14 14:10

  Julen står för dörren. Med ett annorlunda år blir det en annorlunda jul för oss alla. Vi behöver tillsammans värna om våra mest sköra invånare och ta ansvar för att minska smittspridningen i samhäl...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-23 15:57

  Idag har Länsstyrelsen Västmanland i samråd med smittskyddsläkaren fattat beslut om att regeringens regel om åtta personer i publiken även ska gälla för sittande publik.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-11 08:06

  Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar i vår region och i Sala kommun.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-04 13:41

  Sala kommun förlänger åtgärdspaketen för företagare till och med 2020-12-31.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-02 08:19

  Stödet där Frivilliga resursgruppen (FRG) på uppdrag av Sala kommun hjälper personer i riskgrupp med inköp kommer att upphöra den 31 oktober 2020.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-24 14:32

  Regeringen har beslutat att häva besöksförbudet på landets äldreboenden från och med den 1 oktober 2020.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-10 12:31

  Redan från och med måndag morgon den 14 september kommer de stängda busshållplatserna på Skuggan och Dalhem att kunna öppnas igen. Detta eftersom Svealandstrafiken har ordnat fram ytterligare en VL...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-10 10:54

  Kungsängsgymnasiet har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Skolledningen har därför också ett nära samarbete med personalen i restaurang Silverskeden.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-01 08:25

  Om du är i någon av riskgrupperna för covid-19 kan du få hjälp med att handla mat och medicin. FRG (Frivilliga Resursgruppen) samordnar beställningar och hjälper till med transport av varorna.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-28 15:54

  Med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 gick regeringen och Folkhälsomyndigheten i mars 2020 ut med rekommendationer om att inte besöka anhöriga vid särskilda boendefo...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-13 13:47

  Kulturskolan i Sala ställer från och med onsdag den 18 mars in all gruppundervisning, såsom körer, dans, orkestrar och liknande.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-03 10:11

  Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande undantag från besöksförbud ändrar inte rutinerna i Sala kommun.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-07-24 14:26

  Upplev och utforska Sala kommun i sommar. Här finns allt från mysiga caféer till flera mil av vandringsleder att upptäcka.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-07-22 14:29

  Om du är sjuk och har haft symtom i minst 24 timmar kan du göra egenprovtagning för att se om du har covid-19.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-24 09:03

  De här kommunala verksamheterna håller för närvarande stängt med anledning av att minska smittorisken av coronaviruset.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-12 15:56

  Vill du hjälpa till i arbetet med att handla mat och medicin och transportera varor till personer i riskgrupper för covid-19?

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-12 10:02

  Tack för att du håller ut. Sommaren blir annorlunda i år. Vi behöver fortsätta att hålla avstånd till varandra i affärer, parker och på badplatser. Dessutom måste vi tänka på hur vi reser. Många av...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-18 08:02

  #tillsammansförSalaHeby gör en marknadsundersökning om hur företag drabbats av Coronapandemin.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-15 09:07

  På grund av rådande situation kommer studenten för sistaårseleverna i Sala kommuns gymnasieskolor att firas på ett annorlunda sätt i år. Bland annat tas studenttåget och flaken bort, men det blir e...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-12 15:21

  Coronapandemin har stor påverkan både globalt och lokalt.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-06 11:40

  Nu finns ett nytt krisstödsnummer dit du kan ringa om du känner dig ensam eller orolig och vill prata med någon.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-04 13:46

  Lokala föreningar och organisationer som påverkats av situationen kring coronaviruset kan nu ansöka om bidrag för att mildra konsekvenserna som uppstått.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-29 14:40

  I år blir det en annorlunda valborg och 1 maj. Polisen vädjar till allmänheten att respektera råden från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd och inte samlas i större folksamlingar. Polisen ha...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-20 10:54

  Har du som företagare eller privatperson tillgång till skyddsutrustning som kan stödja den lokala vården?

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-16 16:49

  Det finns personer med konstaterad Covid-19 på flera boenden i kommunen. Många av de prover som tagits för Covid-19 har varit negativa men ett antal har också varit positiva.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-16 16:48

  Sala kommun har besöksförbud på alla äldreboenden, korttidsboenden, gruppbostäder och psykiatriboenden.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-07 11:35

  Just nu pågår ett intensivt samverkansarbete i Västmanland, för att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska konsekvenserna av vad coronaviruset medför för näringslivet. Vi samlar, utökar samar...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-02 10:53

  Som följd av Coronakrisen har regeringen tillsamammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn. Till de redan lagda fem miljarderna ...

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-27 08:46

  Flera personer på våra boenden som uppvisat symptom har testats under veckan. Två av fallen har nu visat sig vara positiva.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-19 12:51

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-18 16:41

  Sala kommun följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19 och har uppmärksammat de krispaket som tagits fram av regeringen. Kommunen bidrar för att mildra konsekvenserna för vårt näringsliv.

 • Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-03-16 15:56

  Den pågående epidemin med coronavirus påverkar Sala kommuns arbete, och riskerar att medföra allvarliga konsekvenser för kommuninvånarna. Vi tar dessa risker på största allvar.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-16 14:33

  Stanna hemma från jobb, skola eller förskola om du är sjuk. Här hittar du några allmänna råd för att du och andra kan undvika smittspridning.

 • Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-12 15:09

  Förskolor och skolor i Sala kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever som är friska ska vara i verk...

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se