StartInformation om coronaviruset
Informationstjänst

Information om coronaviruset

Publicerad 2020-03-02
Uppdaterad 2020-03-31 09:13
Sala kommun, Stab
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Det sprids mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Hänvisningar och hjälp att hitta bekräftad information

Håll dig löpande informerad via

Uppmaningar / råd

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

 • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

UD avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att även tänka igenom om planerade resor inom landet är nödvändiga att genomföra.

Smittskyddsöverläkaren på Region Västmanland uppmanar alla till följande:

 • Undvik större folksamlingar om möjligt
 • Håll en meters avstånd till andra människor när så är möjligt
 • Undvik nära kontakt med synligt förkylda eller hostande människor – minst två meters avstånd
 • Iakttag god handhygien vid färd med allmänna kommunikationsmedel; sprita eller tvätta händerna direkt efter vistelse i bussar, tåg etc, och alltid före matlagning
 • Stanna hemma från arbete, skola, förskola, och andra tillfällen att träffa människor, när du är förkyld/har tecken på luftvägsinfektion.
 • Om du får en förkylning eller annan luftvägsinfektion, ska du stanna hemma från arbete/skola/förskola och vara hemma tills du är frisk, och ytterligare två dagar
 • Om du jobbar inom vård eller omsorg är det än viktigare att du inte är på arbetet med symtom på luftvägsinfektion - vissa kan arbeta hemifrån, rådgör med din chef om hemarbete eller om du ska sjukskriva dig
 • Var allmänt återhållsam med att träffa människor, särskilt om du eller de har luftvägssymtom

Hur gör jag om jag är sjuk? - (Region Västmanland)

 • Är du frisk och har frågor om covid-19? Besök 1177.se eller ring 113 13.
 • Känner du dig sjuk och tror att det kan vara covid-19?
 • Har du en bokad tid och är osäker på om du ska boka av besöket? Ta kontakt med din mottagning via telefon eller e-tjänsterna på 1177.se och rådgör med mottagningen där du har bokad tid. Låt mottagningen avgöra om du bör ställa in ditt besök.
 • Ring 112 om läget är akut livshotande.

Rekommendationer kan skilja sig åt mellan olika regioner

Olika regioner i landet är olika drabbade av coronaviruset. Det kan därför skilja mellan de dagsaktuella rekommendationerna för hur man ska agera när det gäller hemarbete och liknande.

Region Västmanland har besöksförbud till alla sjukhusens vårdmottagningar tills vidare.
Frågor och svar om besöksförbudet (Region Västmanland)

För information om vad som gäller på kommunernas äldreboenden/servicehus, gruppbostäder etc, se respektive kommuns webbplats.

Känner du oro eller nedstämdhet

Känner du oro eller nedstämdhet på grund av det rådande läget? Det finns många hjälplinjer och chattar som du kan vända dig till.

Information till personer med hörselskada eller talsvårigheter

Vad gör Sala kommun?

Sala kommun följer utvecklingen av utbrottet och följer instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter.

Meddelanden: Corona - covid-19

Här listas meddelanden från Sala kommun.