Corona - covid-19 nyheter https://www.sala.se//list/18692/? Vill du hjälpa till som frivillig? https://www.sala.se//message/18815/?type=news Vill du hjälpa till i arbetet med att handla mat och medicin och transportera varor till personer i riskgrupper för covid-19? https://www.sala.se//message/18815/?type=news 2020-03-31 12:54 Frivilliga Resursgruppen samordnar assistans för handling av mat och medicin https://www.sala.se//message/18802/?type=news Om du är i någon av riskgrupperna för covid-19 kan du få hjälp med att handla mat och medicin. FRG (Frivilliga Resursgruppen) samordnar beställningar och hjälper till med transport av varorna. https://www.sala.se//message/18802/?type=news 2020-03-27 15:03 Covid-19 konstaterad på äldreboende https://www.sala.se//message/18792/?type=news Flera personer på våra boenden som uppvisat symptom har testats under veckan. Två av fallen har nu visat sig vara positiva. https://www.sala.se//message/18792/?type=news 2020-03-27 08:46 Verksamheter som håller stängt https://www.sala.se//message/18699/?type=news De här kommunala verksamheterna håller för närvarande stängt med anledning av att minska smittorisken av coronaviruset. https://www.sala.se//message/18699/?type=news 2020-03-23 01:02 Rekommenderad distansundervisning i gymnasieskolor och komvux https://www.sala.se//message/18719/?type=news Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. https://www.sala.se//message/18719/?type=news 2020-03-17 13:15 Sala kommuns åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruset/covid-19 för företagare https://www.sala.se//message/18726/?type=news Sala kommun följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19 och har uppmärksammat de krispaket som tagits fram av regeringen. Kommunen bidrar för att mildra konsekvenserna för vårt näringsliv. https://www.sala.se//message/18726/?type=news 2020-03-18 16:18 Kulturskolan ställer in gruppundervisning https://www.sala.se//message/18722/?type=news Kulturskolan i Sala ställer från och med onsdag den 18 mars in all gruppundervisning, såsom körer, dans, orkestrar och liknande. https://www.sala.se//message/18722/?type=news 2020-03-17 17:18 Allvarlig situation kräver politiskt samarbete https://www.sala.se//message/18705/?type=press Den pågående epidemin med coronavirus påverkar Sala kommuns arbete, och riskerar att medföra allvarliga konsekvenser för kommuninvånarna. Vi tar dessa risker på största allvar. https://www.sala.se//message/18705/?type=press 2020-03-16 15:56 Stanna hemma om du är sjuk https://www.sala.se//message/18701/?type=news Stanna hemma från jobb, skola eller förskola om du är sjuk. Här hittar du några allmänna råd för att du och andra kan undvika smittspridning. https://www.sala.se//message/18701/?type=news 2020-03-16 13:36 Besöksförbud på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter https://www.sala.se//message/18690/?type=news Efter Region Västmanlands rekommendation har Sala kommun infört besöksförbud på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter i kommunen. https://www.sala.se//message/18690/?type=news 2020-03-11 18:54 Åtgärder i förskolor och skolor med anledning av spridningen av Corona-viruset https://www.sala.se//message/18697/?type=news Förskolor och skolor i Sala kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever som är friska ska vara i verksamheten som vanligt. I dagsläget finns det inte någon instruktion om att friska barn och elever ska stanna hemma. https://www.sala.se//message/18697/?type=news 2020-03-12 15:09