Corona - covid-19 nyheter https://www.sala.se//list/18692/? Tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen https://www.sala.se//message/20754/?type=news Den 1 juli träder en ny tillfällig lag i kraft gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I lagen finns bestämmelser om smittskyddsåtgärder för att förebygga spridningen av det virus som orsakar covid-19. https://www.sala.se//message/20754/?type=news 2020-07-01 15:07 Hemestra i sommar https://www.sala.se//message/20636/?type=news Upplev och utforska Sala kommun i sommar. Här finns allt från mysiga caféer till flera mil av vandringsleder att upptäcka. https://www.sala.se//message/20636/?type=news 2020-06-16 15:16 Provtagning för covid-19, för dig som är sjuk https://www.sala.se//message/20768/?type=news Om du är sjuk och har haft symtom i minst 24 timmar kan du göra egenprovtagning för att se om du har covid-19. https://www.sala.se//message/20768/?type=news 2020-07-02 15:17 Verksamheter som håller stängt https://www.sala.se//message/18699/?type=news De här kommunala verksamheterna håller för närvarande stängt med anledning av att minska smittorisken av coronaviruset. https://www.sala.se//message/18699/?type=news 2020-05-12 09:57 Besöksförbud på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter https://www.sala.se//message/18690/?type=news Med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 gick regeringen och Folkhälsomyndigheten i mars 2020 ut med rekommendationer om att inte besöka anhöriga vid särskilda boendeformer för äldre. https://www.sala.se//message/18690/?type=news 2020-03-11 18:54 Vill du hjälpa till som frivillig? https://www.sala.se//message/18815/?type=news Vill du hjälpa till i arbetet med att handla mat och medicin och transportera varor till personer i riskgrupper för covid-19? https://www.sala.se//message/18815/?type=news 2020-03-31 12:54 Sommaren under covid-19 https://www.sala.se//message/20629/?type=news Tack för att du håller ut. Sommaren blir annorlunda i år. Vi behöver fortsätta att hålla avstånd till varandra i affärer, parker och på badplatser. Dessutom måste vi tänka på hur vi reser. Många av oss behöver vänta med att krama människor vi saknar. https://www.sala.se//message/20629/?type=news 2020-06-12 10:02 Arbetsmarknadsenheten tillverkar skyddsförkläden till vården https://www.sala.se//message/20454/?type=news Sedan slutet av april tillverkar Sala kommuns arbetsmarknadsenhet skyddsförkläden till den kommunala vården. Det är ett initiativ som påbörjades för att underlätta arbetet för de verksamheter som är i stort behov av skydds- och vårdmaterial. https://www.sala.se//message/20454/?type=news 2020-05-18 09:02 Undersökning till företag på grund av Coronakrisen https://www.sala.se//message/20453/?type=news #tillsammansförSalaHeby gör en marknadsundersökning om hur företag drabbats av Coronapandemin. https://www.sala.se//message/20453/?type=news 2020-05-18 08:02 Så blir studentdagen i Sala https://www.sala.se//message/20443/?type=news På grund av rådande situation kommer studenten för sistaårseleverna i Sala kommuns gymnasieskolor att firas på ett annorlunda sätt i år. Bland annat tas studenttåget och flaken bort, men det blir ett utspring på examensdagen. https://www.sala.se//message/20443/?type=news 2020-05-14 15:57 Så arbetar Sala kommuns äldreomsorg med Covid-19 https://www.sala.se//message/20431/?type=news Coronapandemin har stor påverkan både globalt och lokalt. https://www.sala.se//message/20431/?type=news 2020-05-12 14:50 Frivilliga Resursgruppen samordnar assistans för handling av mat och medicin https://www.sala.se//message/18802/?type=news Om du är i någon av riskgrupperna för covid-19 kan du få hjälp med att handla mat och medicin. FRG (Frivilliga Resursgruppen) samordnar beställningar och hjälper till med transport av varorna. https://www.sala.se//message/18802/?type=news 2020-03-27 15:03 Nytt krisstödsnummer i länet https://www.sala.se//message/18986/?type=news Nu finns ett nytt krisstödsnummer dit du kan ringa om du känner dig ensam eller orolig och vill prata med någon. https://www.sala.se//message/18986/?type=news 2020-05-06 11:40 Föreningar påverkade av coronaviruset kan ansöka om bidrag https://www.sala.se//message/18961/?type=news Lokala föreningar och organisationer som påverkats av situationen kring coronaviruset kan nu ansöka om bidrag för att mildra konsekvenserna som uppstått. https://www.sala.se//message/18961/?type=news 2020-05-04 13:46 Meddelande från Polisen inför valborgshelgen https://www.sala.se//message/18941/?type=news I år blir det en annorlunda valborg och 1 maj. Polisen vädjar till allmänheten att respektera råden från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd och inte samlas i större folksamlingar. Polisen har också rätt att inställa och upplösa sammankomster eller tillställningar. https://www.sala.se//message/18941/?type=news 2020-04-29 14:07 Valborgsfirandet i Stadsparken är inställt https://www.sala.se//message/18931/?type=news På grund av risken för smittspridning av coronaviruset har Sala kommun valt att ställa in Valborgsmässofirandet i Stadsparken. https://www.sala.se//message/18931/?type=news 2020-04-28 10:34 Kan du stödja den lokala vården https://www.sala.se//message/18846/?type=news Har du som företagare eller privatperson tillgång till skyddsutrustning som kan stödja den lokala vården? https://www.sala.se//message/18846/?type=news 2020-04-07 17:57 Covid-19 finns på flera boenden i kommunen https://www.sala.se//message/18869/?type=news Det finns personer med konstaterad Covid-19 på flera boenden i kommunen. Många av de prover som tagits för Covid-19 har varit negativa men ett antal har också varit positiva. https://www.sala.se//message/18869/?type=news 2020-04-16 16:49 Information om äldreboenden och andra boenden inom kommunen https://www.sala.se//message/18870/?type=news Sala kommun har besöksförbud på alla äldreboenden, korttidsboenden, gruppbostäder och psykiatriboenden. https://www.sala.se//message/18870/?type=news 2020-04-16 16:48 Vi kraftsamlar tillsammans https://www.sala.se//message/18842/?type=news Just nu pågår ett intensivt samverkansarbete i Västmanland, för att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska konsekvenserna av vad coronaviruset medför för näringslivet. Vi samlar, utökar samarbetet och förstärker de resurser som finns hos länets företagsfrämjande aktörer. https://www.sala.se//message/18842/?type=news 2020-04-07 11:35 23,3 miljoner kronor extra till Sala kommun https://www.sala.se//message/18822/?type=news Som följd av Coronakrisen har regeringen tillsamammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn. Till de redan lagda fem miljarderna tillförs nu ytterligare 15 miljarder kronor. https://www.sala.se//message/18822/?type=news 2020-04-02 10:40 Covid-19 konstaterad på äldreboende https://www.sala.se//message/18792/?type=news Flera personer på våra boenden som uppvisat symptom har testats under veckan. Två av fallen har nu visat sig vara positiva. https://www.sala.se//message/18792/?type=news 2020-03-27 08:46 Rekommenderad distansundervisning i gymnasieskolor och komvux https://www.sala.se//message/18719/?type=news Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. https://www.sala.se//message/18719/?type=news 2020-03-17 13:15 Sala kommuns åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruset/covid-19 för företagare https://www.sala.se//message/18726/?type=news Sala kommun följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19 och har uppmärksammat de krispaket som tagits fram av regeringen. Kommunen bidrar för att mildra konsekvenserna för vårt näringsliv. https://www.sala.se//message/18726/?type=news 2020-03-18 16:18 Kulturskolan ställer in gruppundervisning https://www.sala.se//message/18722/?type=news Kulturskolan i Sala ställer från och med onsdag den 18 mars in all gruppundervisning, såsom körer, dans, orkestrar och liknande. https://www.sala.se//message/18722/?type=news 2020-03-17 17:18 Allvarlig situation kräver politiskt samarbete https://www.sala.se//message/18705/?type=press Den pågående epidemin med coronavirus påverkar Sala kommuns arbete, och riskerar att medföra allvarliga konsekvenser för kommuninvånarna. Vi tar dessa risker på största allvar. https://www.sala.se//message/18705/?type=press 2020-03-16 15:56 Stanna hemma om du är sjuk https://www.sala.se//message/18701/?type=news Stanna hemma från jobb, skola eller förskola om du är sjuk. Här hittar du några allmänna råd för att du och andra kan undvika smittspridning. https://www.sala.se//message/18701/?type=news 2020-03-16 13:36 Åtgärder i förskolor och skolor med anledning av spridningen av Corona-viruset https://www.sala.se//message/18697/?type=news Förskolor och skolor i Sala kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever som är friska ska vara i verksamheten som vanligt. I dagsläget finns det inte någon instruktion om att friska barn och elever ska stanna hemma. https://www.sala.se//message/18697/?type=news 2020-03-12 15:09