Nyhet
Publicerad 2021-12-02
Uppdaterad 2021-12-02 14:38

Den 7 oktober startade en pilotverksamhet i Sala för ett mobilt närvårdsteam. Närvårdsteamet gör bokade vårdbesök under dagtid hemma hos personer med komplex sjukdomsbild, exempelvis personer som har en eller flera kroniska diagnoser med stort sjukvårdsbehov.

Personer med komplex sjukdomsbild har tidigare behövt ta sig till sjukhuset för att få vård. Med det mobila närvårdsteamet ska de istället få den vård de behöver i hemmet och på så vis slippa ta sig till sjukhuset. 

I det mobila närvårdsteamet samverkar en sjuksköterska från kommunen och en läkare från specialistvården inom regionen. Med läkarstödet kan mer sjukvård bedrivas utanför sjukhuset vilket leder till effektivare vård med högre kontinuitet. Det gör det också möjligt att skapa en tydlig vårdplan för patienten och dess anhöriga.

Sjuksköterskan Karin (till vänster) och läkaren Maria (till höger)
Mobila närvårdsteamet i Sala. Sjuksköterska Karin Orvendal (till vänster) och läkare Maria Wilhelmson gör sig i ordning för avfärd.

Pilotverksamheten beräknas pågå under 2022 för att sedan utvärderas. Sedan starten i oktober har nio personer fått bedömning eller vård i hemmet av det mobila närvårdsteamet i Sala, och teamet förväntas ta emot flera patienter framöver. 

I länets övriga tre noder, Västerås, Fagersta och Köping, pågår liknande projekt med mobila närvårdsteam som skapas utifrån lokala förutsättningar och behov. De är just nu i utredningsfas och planen är att de ska utföra sina verksamhetspiloter under första halvåret 2022. Den gemensamma målsättningen för de mobila vårdteamen är att erbjuda invånarna rätt vård i rätt tid och på rätt vårdnivå vilket även ska möjliggöra direktinläggning. 

Sammanhållen journal – en viktig förutsättning 

Region Västmanland och flera av länets kommuner har idag olika system för journalanteckningar. Det gör det svårare att få tillgång till den samlade vårdhistoriken och ställer stora krav på patienten att själv kunna redogöra för sitt hälsotillstånd.

Sedan 2019 delar Västerås stad och Region Västmanland samma journalsystem. Under pandemin infördes läskopia för samtliga kommuner i länet vilket gjorde det möjligt för vårdgivare inom kommunen att läsa journalanteckningar från vårdgivare i regionen.

Målet är att införa samma journalsystem hos samtliga kommuner i länet. Näst på tur står Sala och Köping med två pågående projekt som regionen tillsammans med kommunerna planerar införa i början av 2022. Med sammanhållen journal ökar säkerheten för vårdtagaren samtidigt som mer tid frigörs inom vården. På 1177.se får även vårdtagaren en samlad vy över fler av sina insatser i hälso- och sjukvården.

Mobila närvårdsteam och sammanhållen journal är två steg i riktningen mot en närmare vård, vilket kommer göra vården mer tillgänglig utifrån individens behov. 

Kontakt

Susanne Arvenius, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0224-74 90 66 Susanne.Arvenius@sala.se

Relaterade tjänster