StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningTack för engagemanget under pollineringsveckan
Nyhet
Publicerad 2021-06-03
Uppdaterad 2023-01-27 10:55
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Tack till er som deltog i vårt pollineringsbingo eller på annat sätt engagerade er under pollineringsveckan.

Pollineringsveckan hölls den 15-23 maj på initiativ av Pollinera Sverige. Under veckan anordnade Sala kommun ett pollineringsbingo där invånarna fick olika utmaningar relaterade till pollinering. Vinnarna som lottas fram i pollineringsbingo kommer att kontaktas inom kort.

Denna fina bingobricka är från Alma 3 år som genom sitt deltagande har hjälpt våra hotade pollinatörer. Bra jobbat!

Ifylld bingobricka för pollineringsbingo.
Ifylld och inskickad bingobricka av Alma, 3 år.

 

Kontakt

Sofia Söderberg, Kommunekolog
0224-74 73 91 byggmiljo@sala.se
Anna Winnersjö Edholm, Kommunekolog
0224-74 73 93 byggmiljo@sala.se