Nyhet
Publicerad 2020-09-01
Uppdaterad 2020-09-21 09:29

Nu är det dags för medborgarundersökningen som genomförs av statistikmyndigheten SCB. Har du blivit utvald att delta? I så fall har du fått eller kommer du att få ett brev med information om undersökningen.

Enkäten skickas via brev till slumpmässigt utvalda invånare som får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i Sala kommun. Resultatet ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och blir en värdefull vägledning för kommunens arbete. Undersökningen genomförs samtidigt i 100 av Sveriges kommuner.

Ta chansen att påverka

Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det är din uppfattning som kommunen är intresserad av; du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att kunna svara. Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i Sala kommun. Det som är nytt i årets undersökning är att du som deltar även får svara på frågor som handlar om coronapandemin, till exempel:

"Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?"

"Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?"

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Sala kommun. Självklart är det frivilligt att svara på enkäten.

Du som inte kan svara på enkäten via papper eller webb har möjlighet att i stället svara på undersökningen via en intervju genom att ringa till SCB:s uppgiftslämnarservice. Du hittar kontaktuppgifterna på SCB:s webbplats.
Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december 2020.