StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala kommuns åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruset/covid-19 för företagare
Nyhet
Publicerad 2020-03-18
Uppdaterad 2020-03-18 16:41

Sala kommun följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19 och har uppmärksammat de krispaket som tagits fram av regeringen. Kommunen bidrar för att mildra konsekvenserna för vårt näringsliv.

Näringslivskontoret vill få reda på om varsel om uppsägningar finns. Hör gärna av er!

Nu är det viktigt med åtgärder som stärker företagens likviditet samt åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen. Nedan följer ett antal åtgärder som gäller för Sala kommuns företagare.

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn med mera samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler.
 • Korta ner betalningstider till leverantörer.
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor med mera exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (vill företaget pausa eller avbryta?).
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Samordning av åtgärder i näringslivet

Sala kommun bidrar till samordning av insatser för att hjälpa det lokala näringslivet att klara av krisen. Arbetet planeras och uppdateras löpande. Håll uppsikt på vilka åtgärder som kan beröra just ditt företag.

Åtgärd för berörda lanthandlare

Hemsändningsbidraget inom ramen för tidigare beslut för de matkassar som levereras hem till personer inom tidigare målgrupp gäller. Nu ska även de som är 70 år eller äldre och som enligt Folkhälsoinstitutet bör isoleras och ej utsätta sig för möjlig smitta av Corona-viruset ha rätt till hemsändning av varor.

Lanthandlarna som berörs är:

 • Tempo Ransta
 • ICA Salbohed
 • Nära dig i Västerfärnebo och Möklinta

Dessa åtgärder gäller från och med 18 mars 2020 och tills annan information kommer.

Kontakt

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se
Cecilia Lööv, Näringslivschef
0224-74 76 04 cecilia.loov@sala.se
Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 00 (växel) daniel.holmvin@sala.se