StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningInformationsmöte för ägare av flerbostadshus
Nyhet
Publicerad 2020-02-07
Uppdaterad 2020-05-07 13:23
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Presentation ersätter inställt möte 21 april kl. 17:00

Då vi inte kan träffas fysiskt under rådande situation, har vi skapat en PowerPoint-presentation nedan med ljud och bild. Presentationen är på drygt en kvart. Du kan när som helst stoppa, hoppa fram och tillbaka under presentationens gång. Önskar du presentationen hemsänd i pappersformat eller via e-post, vänligen meddela oss. Det går även bra att kontakta oss med övriga frågor gällande presentationen och dess innehåll. 

 

Länkar
Strålskyddsmyndigheten - Mätning av radon i bostdäer, metodbeskrivning

Folkhälsomyndigheten - Tillsynsvägledning flerfamiljshus

Miljösamverkan Västra götaland - handledning egenkontroll flerbostadshus
 

Kommunens miljöenhet bjuder in ägare av flerbostadshus i Sala och Heby kommuner, till ett informationsmöte.

Information med anledning av coronavirus

Om aktuellt möte t ex senareläggs eller sänds via webben, kommer information om detta att ges på denna sida. Miljöenheten kommer även att ta direkt kontakt med er som besvarat anmälan, via de kontaktuppgifter ni lämnat.


Vid mötet kommer miljöenheten att gå igenom hur ni med hyres- eller bostadsrättshus berörs av lagstiftningen miljöbalken. Vi kommer informera om vad lagen säger om bland annat ventilation, temperatur, radon, underhåll, avfall och klagomålshantering.

Mötet beräknas ta cirka en timme och efteråt kommer det att finnas tid avsatt för eventuella frågor.

Vid möten kommer ni även att få information om den tillsyn av flerbostadshus som påbörjas under våren 2020.

Tid och plats

Tisdagen den 21 april 2020 klockan 17:00
Kommunhuset i Sala, Stora Torget 1

Vi bjuder på fika!

Anmälan

Vi behöver veta ifall du kommer eller inte. 

Meddelande oss ifall du kommer eller inte

 Vi behöver svar senast den 30 mars år 2020. 

Kontakt

Emelie Jangholt, Miljöinspektör
0224-74 73 78 byggmiljo@sala.se
Kajsa Vestman, Miljöinspektör
0224-74 73 73 byggmiljo@sala.se