StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningGång- och cykelvägsprojekt på gång i Ransta
Nyhet
Publicerad 2020-01-23
Uppdaterad 2021-02-17 08:03

Sala kommun, Region Västmanland och Trafikverket arbetar tillsammans för att kunna genomföra ”Gång- och cykelväg från Sala till Ransta”. Sala kommun undersöker och projekterar för närvarande var en gång- och cykelväg längs Kärrbäcksbovägen kan placeras.

Gång- och cykelväg Sala-Kumla-Ransta

Trafikverket har upphandlat en projekterande konsult som påbörjat arbetet med att ta fram en vägplan. Projektet startas med inventering av befintliga och diverse fältundersökningar. Fastighetsägare som påverkas av detta har fått ett informationsbrev av Trafikverket.

Vägplanens samrådshandling kommer att finns tillgänglig för synpunkter under våren 2020. Under februari kommer Trafikverket att ha samrådsmöten i både Kumla och Ransta. För mer information se Trafikverkets webbplats.

Gång- och cykelväg från väg 723 till skolan

Under januari och februari undersöker och projekterar kommunen var en gång- och cykelväg längs Kärrbäcksbovägen ska ligga. Etapp 1 är från väg 723 och till skolan. Slutmålet är att det ska byggas en gång- och cykelväg längs hela Kärrbäcksbovägen och Stationsvägen. Här kommer även eventuella åtgärder på vatten-, spill- och dagledningsnätet utredas och projekteras.

Kommunen planerar att söka statlig medfinansiering för etapp 1 och planen är att etappen ska byggas under 2021. Denna gång- och cykelväg ansluter mot gång- och cykelvägen mellan Kumla och Ransta för att till slut ansluta mot väg 726.

Andra saker som sker för Ransta

  • Sala kommun kommer att bjuda in till ett separat möte med boende i Ransta under våren 2020 där kommunen tar emot synpunkter på vad som behöver förbättras och kommunen berättar vad de anser behöver förändras i Ransta.
  • Underlag till detaljplan för pendlarparkering på ytan söder om stationshuset ska vara klar våren 2020.
  • Utredning av trafiksäkerhet och gång- och cykelväg längs Stationsvägen påbörjas under 2020.
  • Skrivelse/uppvaktning från kommunen till/av Trafikverket för åtgärder av plankorsningarna.
  • Detaljplaneuppdrag för Bältarhagen pågår.

Relaterade kategorier