Nyhet
Publicerad 2019-11-19
Uppdaterad 2019-11-19 14:12

Hur många parkeringar finns det egentligen i Salas tätort och hur används de?

Svaren på de frågorna har näringslivssekreterare Ulrika Larsson, på Näringslivskontoret, sökt efter. Varje timme, i flera dagar nu, har hon tagit samma promenad runt centrala Sala för att se hur vi använder de parkeringar som finns.

- En del har trott att jag är parkeringsvakt som håller på att skriva ut böter, när jag har stått där och antecknat, säger Ulrika och skrattar.

- Fast i själva verket har jag räknat och antecknat hur många av parkeringsplatserna som är upptagna.

Det här arbetet ingår i en utredning om handeln och parkeringar i centrala Sala som konsultföretaget WSP utför på uppdrag av kommunens näringslivskontor. Detta för att man ska kunna få ett grepp om vad som är bra och mindre bra, om vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för handeln. Och parkeringar är ju förstås viktiga där.

- Vi har 904 stycken parkeringar i centrala Sala, berättar Ulrika Larsson. Och hon har koll på det här. Bara under en av dagarna den gångna veckan så tog Ulrika 16.000 steg, eller en och en halv mil, under fem timmars aktivt promenerande i arbetet med att kartlägga våra parkeringsvanor.

Några förslag på förändringar har Ulrika Larsson också fått av bilister som hon träffat under sina rundvandringar.

- Bland annat så har några föreslagit att man ska förlänga halvtimmesparkeringen på Drottninggatan till att tillåta parkering i en timme. Detta eftersom många äldre parkerar där för att uträtta ärenden på till exempel begravningsbyrån, banken och tandläkaren som tar längre än en halvtimme, berättar Ulrika.

- Även önskemål om att kunna parkera under tak har framförts, speciellt från de som har boendeparkeringar, eller de som arbetar i Sala och reser hit med bil.

Ulrika räknar upptagna p-platser

Kontakt

Cecilia Lööv, Näringslivschef
0224-74 76 04 cecilia.loov@sala.se
Ulrika Larsson, Företagslots
0224-74 76 03 ulrika.larsson@sala.se

Relaterade kategorier